همبستگی انسانی،اعتصابات معلمان و دانش آموزان- حجاب برگیران تهیه و اجرا: محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺اعتصابات معلمان و دانش آموزان- حجاب برگیران تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۱۲ مهر ۱۴۰۱ – ۴ اکتبر ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام https://t.me/kanaljadidtv_tamas واتساپ، تلگرام و سیگنال:  0046722807052 کانال تلگرام: https://t.me/kanaljadid1

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: ویژه برنامه درباره حسین مرادبیگی(حه مه سو)