همبستگی انسانی، نگاهی به چند خبر با محمد شکوهی

همبستگی انسانی- به زبان تُرکی تهیه شده در تلویزیون کانال جدید 🔵 موضوع برنامه: 🔺نگاهی به چند خبر تهیه و اجرا: محمد شکوهی مسئول فنی: صدف کورش نیا ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۷ اوت ۲۰۲۲ آیدی پیامگیر تلگرام

اینرا هم بخوانید

ایسکرا: ویژه برنامه درباره حسین مرادبیگی(حه مه سو)