همبستگی انسانی: اخبار، اعتراف خامنه ای به شکست حکومت در مضحکه انتخابات

اینرا هم بخوانید

همبستگی انسانی: کشتار سوختبران و سرکوب مردم در سیستان و بلوچستان