وزیر آوزش و پروش 30 مدارس غیرایمن هستند

بطحایی وزیر آموزش و پرورشد حکومت ادعا کرده: شمار مدارس غیرایمن  که 70 درصد بود با کمک و مشارکت نیکوکاران مدرسه ساز در دولت تدبیر و امید به 30 درصد کاهش یافته است. برگرفته از ایرنا

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی روز سه شنبه ۷ زندانی را در بیرجند اعدام کرد

«حال‌وش» گزارش داده در پی انتقال ۱۰ زندانی به بند قرنطینه اجرای حکم در زندان …