ویدئو،فاضلاب در کوچه های کوی سیاحی اهواز

ویدئو / در کوی سیاحی، فاضلاب جان می‌گیرد!عنوان گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا می باشد. مردمانی که روی ثروت نفت و گاز و نشسته اند با فقر و فلاکت و فاضلاب و سرکوب حکومت و… مجبور به زندگی هستند و حکومت آدمکشان اسلامی سرمایه روزانه میلیونها دلار از خوزستان به جیب می زند.وقاحت و بی شرمی این جانیان حد و مرزی ندارد.فقط با پول و درآمد یک روز خوزستان میشود برای همه مردم این منطقه بهترین امکانات و زندگی را فراهم کرد. تامین زندگی مردم هیچ موقع امر حکومت فقرو فلاکت، حکومت دزدان و قاچاقچیان و آیت الله های میلیاردرامر شان نبوده که هیچ، حتی چندغاز امکان زنده ماندن را از مردم گرفته است. نظام فقر و فلاکت سرمایه داری اسلامی،سرکوب و اعدام و جنایت و ضد زن و ضد کودک و ضد همه چی را باید به زیر کشید.روزنه

https://cdn.isna.ir/d/2020/08/13/0/61703630.mp4

اینرا هم بخوانید

آکسفام: اسرائیل از آب به عنوان سلاح جنگی استفاده می‌کند

سازمان امدادرسان آکسفام (Oxfam) اعلام کرد تقریبا هیچ آبی در نوار غزه باقی نمانده است. این نهاد …