پاکسازی گسترده در دستگاههای اجرایی – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۶۶۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

“رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور از برکناری ۹۰ مدیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت که برخی از آن‌ها به دلیل مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت برکنار شده‌اند”. این رئیس دفتر، “پاکدستی، فسادستیزی و مردمی بودن” را از ویژگی های دولت رئیسی عنوان کرده است.

یادآوری کنیم که آخرین نمونه از اختلاس سه میلیارد دلاری “چای دبش” در دوره همین رئیس جمهور “ضد فساد” اتفاق افتاده است. اما ماجرا حتما این نیست که در ظاهر امر گفته می شود. واقعیت این است که در این حکومت دیگر “سگ صاحبش را نمی شناسد”. شیرازه حکومت در حال از هم پاشیدن است. فساد بنیادی و اختلاس های نجومی تنها یکی از جلوه های فروپاشی سیاسی نظام است.

سران بجا مانده از جمهوری اسلامی، آنها که هنوز تصفیه نشده اند، سرشان زیر آب نرفته و توسط باند رقیب در حکومت ترور نشده اند با این اخراج های گسترده دارند این پیام روشن را به جامعه می دهند که دامنه وفاداران به باند خامنه ای هر روز کوچکتر از قبل می شود. یا به سادگی با این پاکسازی درون حکومتی به فکر این هستند که بعد از مرگ خامنه ای با کمترین رقیب چه در سطوح بالای سران رژیم و چه در سطوح پایین تر روبرو باشند.

در عین حال پاکسازی های درون حکومتی روشن کننده موضوع مهم دیگری هم هست. این رژیم هیچ بخش از مردم را نمایندگی نکرده است. نه تنها این، مردم به انحای مختلف در برابر حکومت صف آرایی کرده اند. نخواستن حکومت و مخالفت گسترده و علنی با این رژیم دیگر به امر عادی در جامعه تبدیل شده است و ماشین کشتار جمهوری اسلامی هم علیرغم پُر کار بودن نتوانسته است ترسی در دلها ایجاد کند.

بحران ریشه ای سیاسی و اقتصادی موجود از یک سو و اعتراضات عمیق اجتماعی از سوی دیگر باعث شده است شیرازه حکومت از هم بپاشد. تسویه حساب های فعلی تنها نوک کوه یخ بحران حکومتی است. با انقلابی که در دستور جامعه قرار دارد، باید منتظر آوار شدن این حکومت بر سر سازندگانش باشیم.

اینرا هم بخوانید

خدا جایی زیر عبای صدیقی پنهان است– کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۶۸۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …