پیام حمید تقوائی به کارگران مبارز نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز- ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

گوشه هایی از اعتراض مخالفین رژیم اسلامی علیه عاشورای دولتی در تورنتو سه شنبه 16 جولای 2024

مصاحبه با بابک یزدی در مورد مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو. سه شنبه 16 جولای …