پیام کارزار “دوشنبه ها در دورتموند” در آلمان در همبستگی با دستگیر شدگان نیشکر هفت تپه

روز سوم دسامبر “کارزار دوشنبه ها در دورتموند” در آلمان، کارزار مبارزه علیه تخزیب محیط زیست، در پاسخ به نامه اضطرای کمپین برای آزادی کارگران زندانی تحت عنوان ” آنها برای نان و آزادی اعتصاب کرده اند” همبستگی خود را  با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده و در آن خواستار آزادی اسماعیل عبدی، علی نجاتی و سپیده قلیان شده است. این کارزار خواستار پاسخگویی کامل به خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه شده است.  ترجمه فارسی نامه  حمایتی “کارزار دوشنبه در دورتموند” همراه با متن آلمانی و انگلیسی آن ضمیمه است. این همبستگی ها ادامه دارد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

shahla.Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com

December4, 2018

ترجمه فارسی نامه حمایتی “کارزار دوشنبه ها در دورتموند آلمان|

در همبستگی با اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

آنها برای نان و آزادی اعتصاب کرده اند

کارگران نیشکرهفت تپه همچنین برای آزادی رهبرانشان که توسط پلیس ایران دستگیر شده اند در اعتصاب بسر میبرند. اسماعیل بخشی و علی نجاتی دو مسئول شورای اتحادیه در جنوب غربی ایران اکنون  غیر عادلانه در زندان هستند. همچنین سپیده قُلیان که یک روزنامه نگار است دستگیر شده است.  ما اعلام می کنیم فورا این زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و اعلام می کنیم که همه خواسته های این اعتصابیون باید برآورده شود. گ

از طرف کارزار “دوشنبه ها در دورتموند

***

” Dortmund Monday Demonstration” declares its solidarity with the strike of the Haft Tapeh sugar cane workers. They strike for ‘Work, Bread and Freedom!’

The sugar cane workers are also on strike for the release of their strike leaders who were arrested and imprisoned by the Iranian police. At the moment, Esmail Bakshi and Ali Nejati – both representatives of the union council in southwestern Iran – are unjustly imprisoned. A journalist – Sepideh Gholiyan – was also arrested.

We demand the immediate release of the political prisoners and the  fulfilment of the demands of the strikers!

Dortmund Monday Demonstration

———————————————————————–

Die Dortmunder Montagsdemo erklärt sich solidarisch mit dem Streik der Arbeiter*innen der Zuckerindustrie in Haft Tapeh. Sie streiken für “Arbeit, Brot und Freiheit!”

Die Zuckerarbeiter*innen streiken auch für die Freilassung ihrer Streikführer, die von der iranischen Polizei festgenommen und inhaftiert wurden. Im Moment sind Esmail Bakshi und Ali Nejati – beide Vertreter der Rätegewerkschaft im Südwesten des Irans – ungerechtfertigt in Haft. Auch eine Journalistin – Sepideh Gholiyan – wurde festgenommen.

Wir fordern die sofortige Freilassung der politisch Gefangenen und die Erfüllung der Forderungen der Streikenden!

Die Dortmunder Monatgsdemonstration

 

 

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …