چند نکته خطاب به مشاورین رضا پهلوی !

آخرین سخنرانی و پیام رضا پهلوی که پوشش رسانه ای چندین شبکه فارسی زبان را داشت، یک گام دیگر از نظر شما برای مطرح کردن بیشتر این ” شاهزاده” و بقول خودتان، راه حل نشان دادن به مردم ایران برای رهایی از شر نکبت حکومت اسلامی بود.
در چند تظاهرات در ایران، شعار ” رضا شاه روحت شاد” باعث شده که دوباره فیل همه شما یاد هندوستان کند و با الگو برداری از خمینی و سخنرانی های او در نوفل لوشاتو، شما هم شانس خود و ” شاهزاده” را امتحان کنید ، شاید بتوان از این طریق صف در هم ریخته طرفداران سلطنت را کمی جمع کرد و کمی روحیه داد و مهمتر از آن ذره ذره ، طعم تلخ سرکوب و بی حقوقی مطلق مردم در دوره پهلوی و مشکلات و مصایبی که به یک انقلاب منتهی شد و دستگاه سلطنت را واژگون کرد ،از مذاق مردم پاک کرد و گذشته را به آینده فروخت!
این البته درست است که حکومت اسلامی ایران، بعد از زدن آن انقلاب و کشتار هزاران نفر از کسانیکه برای یک زندگی بهتر و آزادی و رفاه از همان روزهای اول بقدرت رسیدن اسلامیها اسلحه را از این دوش به آن دوش انداخته و علیه این حکومت مبارزه میکردند، جهنمی را در ایران ساخت که بسیاری میگویند، صد رحمت به دوره خوش دیکتاتوری پهلوی!
اما بدانید و آگاه باشید که اتفاقا آن جامعه و این مردم که چهل و سه سال است با زیر و بم یک حکومت فاشیست می جنگند ، بسیار آموختند و اگر رگ غیرت فرشگردی ها و ضد کمونیستها بیرون نزند، در این پروسه ما چپها و کمونیستها و از همه مهمتر منصور حکمت نقش بسزایی داشت. شک نکنید که در آن جامعه هزاران رهبر کارگری، سازمان دهنده اعتراضات عظیم معلمان و هزاران و میلیونها زن که در صف اول مبارزه علیه این حکومت همچون فولاد آبدیده شدند، دیگر ابدا و ابدا به یک حکومت مبتنی بر اسپرم و مردسالاری و مهمتر از آن مبتنی بر سرکوب و استثمار تن نخواهند داد.
ممکن است در مقابل رئیسی که دو کلمه حرف نمیتواند بزند و در پرونده اش قتل و جنایت علیه بشریت است، ” شاهزاده” شما بتواند ، با چند غلط کمتر و چند تپق کمتر و البته در این سخنرانی آخر با عدم تسلط کافی بر متن، کمی بهتر از رئیسی نمره بگیرد، ولی آن جامعه کسی و سیستمی و روابطی و آینده ای را طلب میکند که زندگی لایق بشر در این قرن را تامین و تضمین کند. سیستمی که زیر همه این نرم های طبقاتی و استثمارگرانه و آقا بالاسری و مردسالارانه و دیکتاتوری فردی زده باشد. سیستمی که مردم و کارگرانی که سازنده همه نعمات هستند، خود از این نعمات بهره برده و در ساختار سیاسی آن هم روزانه بتوانند دخالت بکنند. آن جامعه به اندازه کافی رهبر سیاسی، منتقد نظام و سیستم و مسلط به اوضاع سیاسی بین المللی و ایران دارد که بتواند بعد از این همه تلاش و تقلا و زندان رفتن و گرسنگی کشیدن و شلاق خوردن و سیلی به صورت حکومت و خامنه ای زدن، اعلام کند که آینده چیزی فراتر از سیستم بی حقوقی پهلوی و حکومت جنایت اسلامی خواهد بود و اینرا بهتر است از همین الان توجه کنید!
در هزاران تظاهرات مردمی در ایران، بارها و بارها فریاد زده شده، معیشت منزلت حق مسلم ما است، نه به استثمار، ما خواهان آزادی هستیم و در همه بیانیه هایی که کارگران و معلمین و زنان در اعتراضات خود چه در اول مه و یا هشت مارس و چه در هر اعتراضی صادر کرده اند، المنت های یک نظام مورد قبول این جمعیت عظیم را اعلام کرده اند. برابری کامل زن و مرد، لغو مجازات اعدام، لغو همه قوانین اسلامی، لغو استثمار و سرکوب کارگران، دخالت مستقیم مردم در همه تصمیم گیریها و در همه سطوح و جدایی کامل مذهب از دولت و آموزش پرورش و انحلال همه دستگاههای سرکوب اسلامی و غیر اسلامی.
پیام من به شما اینست، این تصویر جامعه ایران را جدی بگیرید. آن میلیونها نفر که جنگیدند و قربانی دادند، آن میلیونها نفر در اعماق جامعه‌، خواهان تغییرات زیربنایی و رسیدن به رفاه و آزادی مطلق هستند و این بدست نمیاید مگر با تغییرات اساسی در جامعه و مبارزه با سیستم سرمایه داری که از قبل استثمار و سرکوب نفس میکشد و اگر دست به تغییر بنیادی نزنیم ، باز هم همین ” شاهزاده” خواهد آمد و اندر فواید بستن کمربندها برای کارگران و دوره سازندگی حرف خواهد زد که معنی آن کار ارزان و کارگر خاموش هست و آن یعنی دوباره راه افتادن زندان و شکنجه و اعدام این بار تحت زرورق دفاع از میهن و تمامیت ارضی و مقابله با کمونیستها که از همین امروز اگر دقت کنید پشت سر ” شاهزاده” دهها فرشگردی و اصلاح طلب قبلی و فرزندان ساواکی هایی را می بینیم که نفرت از چپ و کمونیستها، در خودنشان جاری است و با هر نقدی به این سمبل ” وحدت” اشان، خالکوبی های وحشتناکشان را نشان میدهند و تردید هم ندارند که تهدید کنند، اگر بقدرت برسند، اول میخواهند با افرادی مثل من تسویه حساب کنند که در انقلاب علیه حکومت پهلوی شرکت کرده و همین امروز هم بعد از چهل و سه سال مبارزه نفس گیر همه ما با حکومت اسلامی، کماکان میخواهند اول ما را محاکمه و لابد اعدام کنند، کاری که حکومت اسلامی نتوانست انجام دهد…. ظاهرا امر خطیر کشتار واعدام مخالفین از این حکومت به آن حکومت دست به دست میشود…
کوتاه سخن اینکه شعار وحدت و اینکه همه بیایید زیر پرچم ” شاهزاده” جمع بشویم ، اکنون فقط یک ارزش مصرف دارد، در پیشگاه دولتهای غربی میتوان این جمع را بعنوان آلترناتیو و ساکت کننده همه احزاب و سازمانها معرفی کرد و بویژه چپ را زیر چتر شاهزاده آورد، تا فعلا همه باهم برویم و سپس همچون الگوی خمینی تکیلف اینها را یک به یک روشن کنیم.
البته از نظر من آلترناتیوی که این جماعت دنبالش هستند، فقط در یک حالت شانس ایفای نقش در ایران را دارد، وقتی که دولتهای غربی به این قناعت برسند که دیگر نمیتوان زیر بغل حکومت اسلامی را گرفت، وقتی کاملا قطع امید کنند ، آنزمان اولین انتخاب آنها ، همین جماعت طرفدار گذشته خواهد بود و بهمین دلیل الان برای شما مشاورین جناب پهلوی و خود ایشان مهم است تصویر مدرات و آرام از خود نشان دهید و بگویید، حکومت اسلامی مانده چون آلترناتیو نیست که منظور آلترناتیو مورد قبول دولتهای غربی است و سپس ادامه میدهید وحدت مهم است چرا که باید همه را در یک کارت بازی وارد کرد و در انتها هم میگویید چه کسی بهتر از ” شاهزاده” که مورد قبول عمومی هست، * از نظر سنجی های آبکی عمار ملکی و شرکا ) استفاده میکنید و در نهایت میرسید به اینکه جمع شویم زیر چتر رضا پهلوی و برویم حکومت را جابجا کنیم.
این سناریو زیادی سطحی است .
ایران آبستن تحولات مهمی است. تحولاتی مبتنی بر اینکه ، مردم با همه گوشه و زوایای سرکوب و استثمار و ستم و نقش مذهب و اسلام، با این حکومت معین که نهایت درجه رذالت را نمایندگی میکرد، درگیر شده و پاسخ بسیاری از این مسائل را داده اند. از جمله چون این حکومت مبتنی بر اسلام و مذهب بوده و با قران و پیغمبر و اسلام مردم را زده، نفرتی عجیب در همه لایه های مردم علیه آخوند و مذهب و اسلام در آن جامعه وجود دارد.
میخواهم بشما در این مورد نیز گوشزد کنم، که مردم متمدن غرب که در اعمال زور به دولتها و تغییر سیاست آنها نقش دارند، در مورد ایران و اینکه مردم و زنان در ایران خواهان مقابله با دخالت اسلام و مذهب در زندگیشان و خواهان زندگی مبتنی بر مدرنیته و حقوق انسانی و رفاه و آزادی هستند، بسیار شنیده اند و سمپاتی عجیبی به آن مردم دارند، در این مورد نیز ما چپها بسیار کار کرده ایم و باید شما مشاورین آقای پهلوی اینها را نیز به ایشان گوشزد کنید.
یک جنبه مهم مبارزات در ایران و در دنیا، مبارزه با اسلام و مذهب و مهمتر از آن جنبش اسلامی و اسلام سیاسی هست که این پاشنه آشیل شما در کنار بقیه مسائل است. چرا که کماکان مذهب و اسلام را لازم دارید ، برای تحمیل خرافات و تحمیق مردم و استفاده بهینه از قران و اسلام پیغمبر و زن ستیزی و انسان ستیزی آن برای ساکت کردن مردم این بار زیر پرچم خدا شاه میهن. بهمین دلیل حتی دو کلمه تویت از رضا پهلوی در نقد اسلام و مذهب نمیتوان پیدا کرد هر چه هست کشیدن آخوند و اسلام و مذهب و قوانین اسلامی از زیر نفرت مردم و کمک به نجات، بخش خوش خیم !! اسلام است.
من شخصا این بازی سیاسی را که دو روز است شاهد آن هستیم، در همان حدی جدی میگیرم که یک جریان راست و گذشته پرست میکوشد خود را مطرح کند و اگر مردم در ایران نتوانند با اعتراض و اعتصاب عمومی و انقلاب تکلیف این حکومت را روشن کنند، که مشغول مراحل پایانی این پروسه هستند، شاید در یک بن بست سیاسی و یا سناریوی ناگهانی، این جماعت بتوانند نقشی بازی کنند که در آن صورت هم در مقابل خود مردمی را خواهند دید آبدیده و خواهان تغییرات اساسی و یکبار دیگر جنگ و نبرد این بار در این جبهه آغاز خواهد شد. ” شاهزاده” نجات دهنده مردم نیست، بلکه خود بخشی از صورت مسئله است!

اینرا هم بخوانید

پاسخ قاطع جامعه انقلابی به حکم اعدام شریفه محمدی- حمید دائمی

کارگر کمونیست ۸۴۰ کارگر کارگاهی- حمید دائمی در گیرو دار برگزاری خیمه شب بازی انتخابات، …