کارزار گسترده حمایت از شریفه محمدی، ادامه اعتصاب هزاران کارگر پروژه ای در نفت و اخباری دیگر


اعتراض علیه حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری ابعاد گسترده ای پیدا کرده است.  تشکلهای مختلف کارگری – اجتماعی در بیانیه مشترک و یا مستقل این حکم جنایتکارانه را محکوم کرده و بر آزادی فوری شریفه محمدی تاکید کرده اند. از جمله تا کنون شورای بازنشستگان ایران، اتحاد بازنشستگان، سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران، نهاد دادخواهان، ندای زنان ایران، بیدار زنی، گروه اتحاد بازنشستگان، کانون نویسندگان ایران، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان و نیز چهره هایی چون گوهر عشقی مادر دادخواه، علی نجاتی فعال کارگری و ریحانه انصاری نژاد از زندانیان سیاسی اعتراض شدید خود را نسبت به این حکم وحشیانه قرون وسطایی اعلام کرده و بر لغو فوری آن تاکید کرده  اند و از کمپین دفاع از شریفه محمدی حمایت کرده اند. در همین راستا  ۵۵ نفر از زندانیان سیاسی در اوین که سی نفر آنها از بند زنان و ۲۵ نفر آنان مردان زندانی بند ۴  اوین هستند در اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی با اعلام اعتصاب غذا برای  روز ۲۱ تیر به کمپین دفاع از شریفه محمدی پیوسته اند. همچنین در این رابطه  شانزده زندانی بند زنان زندان اوین بیانیه داده و بر لغو حکم اعدام شریفه محمدی تاکید کرده اند. در بیانیه سی و چهارمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ۹ زندان کشور ضمن اشاره به این حکم  جنایتکارانه و اعلام خواست فوری لغو فوری آن بر حرکتی اجتماعی برای مقابله با ماشین اعدامهای حکومت تاکید شده است.

حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت از کارزار دفاع از شریفه محمدی بر آزادی فوری شریفه و لغو حکم اعدام وی تاکید دارد و از همه بخش های مردمی در ایران و در سطح بین المللی میخواهد که وسیعا به این کارزار بپیوندند، جمهوری جنایتکار اسلامی را محکوم کنند و صدای رسای شریفه محمدی و خانواده او باشند.

یک موضوع تجمعات اعتراض بازنشستگان در این هفته نیز اعتراض به حکم اعدام شریفه محمدی بود. اعتراضات کارگران در سطح جامعه گسترده است. قریب ۲۵ هزار کارگر پروژه ای نفت در اعتصاب بسر میبنرد و بر سر سه خواست فوری افزایش حقوقها، ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و حذف پیمانکاران تاکید دارند. این اعتصاب در ۱۲۳ شرکت نفت و گاز جریان دارد و کارگران بر تداوم اعتصاب خود تا رسیدن به نتیجه تاکید کرده اند. همچنین بیش از یک هفته است که کارگرن شرکت صنایع  خمیر و کاغذ دیبای شوشتر در اعتراض به وضع بد معیشتی و تعویق پرداخت مطالبات خود در اعتراض به سر میبرند. بنا بر گزارشات این شرکت بیش از شش ماه است که با تعطیلی های مکرر از سمت مالک یا کارگران روبرو است. کارگران آبفا رودبار نیز نزدیک به دو هفته است که در اعتصاب بسیر میبرند.  اعتصاب آنها در ششم تیرماه در اعتراض به قراردادهای برده وار کاری ، عدم امنیت شغلی و تعویق پرداخت دستمزدهایشان میباشد. طبق گزارشات بعداز دوازدهمین روز اعتصاب مدیران شرکت تنها پنج میلیون تومان از هشت ماه میلیون دستمزد معوق کارگران را پرداخت کردند. کارگران این اقدام مدیران آبفا  را «توهین» به خود دانسته اند که از آذرماه  دستمزدشان پرداخت نشده است. حدود ۶۰ کارگر پیمانی آبفای رودبار به رغم کار شبانه‌روزی هشت ماه بدون دریافت دستمزد کار کرده‌اند.

آخرین خبر مربوط به تجمع اعتراضی تراکتورداران در برابر فرمانداری رفسنجان در اعتراض به کاهش سهمیه ی سوخت و در نتیجه تشدید فشارهای  اقتصادی و معیشتی  خود میباشد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۹ تیر ۱۴۰۳، ۱۰ ژوئیه  ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

روزنامه حکومتی هم‌میهن: درباره سقوط بالگرد رئیسی و ابهاماتی که ادامه دارد !

روزنامه حکومتی هم میهن تیتر زه:درباره سانحه هوایی ۳۰ اردیبهشت و ابهاماتی که ادامه دارد.سقوط …