مقاومت کارگران شهرداری نیشابور در برابر کارفرما

کارگران شهرداری نیشابور می‌گویند: علارغم پافشاری مدیران شهری نیشابور برای تبدیل وضعیت استخدامی ما، هنور هیچ کارگر خدماتی (منطقه دو) با پیمانکار قرارداد امضا نکرده است.

کارگران شهرداری نیشابور که شمار آنها به حدود ۳۰۰ نفر می رسد در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند؛ چندمین بار در ماه جاری در انتقاد به تبدیل وضعیت قراردادهای کاری خود به پیمانی مقابل ساختمان شهرداری و دفتر پیمانکار تجمع کردیم که نتیجه‌ای نصیب‌مان نشد.

آنها با بیان اینکه در حال حاضر در پیگیری مطالبات خود عاجر شده و به دلیل نگرانی از دست دادن شغل خود اعتراض نمی‌کنند، افزودند: علارغم پافشاری مدیران شهری نیشابور برای تبدیل وضعیت استخدامی ما، هنور هیچ کارگر خدماتی (منطقه دو) با پیمانکار قرارداد امضا نکرده است.

کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور در ادامه درباره مطالبات خود از شهرداری گفتند: جدا از مشکلاتی که در نتیجه ورود پیمانکار به بخش خدماتی برای ما کارگران منطقه دو ایجاد شده، هر یک از کارگران بابت حق سنوات و اضافه‌کاری تا ۳۰ میلیون تومان از شهرداری طلبکاریم.

به گفته کارگران؛ روز پنجشنبه هفته گذشته نیز مسئولان شهری در ورزشگاه بلوار غزالی جلسه‌ای را با حضور کارگران خدماتی برگزار کردند که نتیجه‌ای دربرنداشت. کارگران نیز به بیان نگرانی‌های آینده شغلی خود بعد از  تبدیل وضعیت شغلی پرداختند.

آنها افزودند: مسئولان باید تصمیم جدی برای حذف پیمانکار و نوع قرارداد کارگران بگیرند چراکه این موضوع هر روز نگرانی ما را بیشتر می‌کند.

به گفته کارگران قرارداد مستقیم شهرداری منطقه دو شهرداری نیشابور، وقتی شهرداری نیشابور در مقام کارفرمای اصلی می‌تواند به صورت مستقیم با همه کارگران قرارداد منعقد و مطالبات آنها را به صورت کامل پرداخت کند، دیگر چه نیازی است تا با واسطه قراردادن پیمانکار، امکان نادیده گرفته شدن بخشی از مطالبات مزدی آنها را رقم بزند.

اینرا هم بخوانید

دیوان بین‌المللی دادگستری اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را «غیرقانونی» خواند

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل است در یک حکم …