کارگران فولاد اهواز خواستار آزادی بدون قید و شرط همکاران بازداشتی خود هستند

صبح روز یازده دیماه جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز با تجمع در مقابل مدیریت شرکت، خواهان آزادی همکاران زندانی خود شدند.در این روز افرادی از جانب مدیریت در تجمع کارگران معترض شرکت کردند و با گستاخی اعلام کردند که این تجمعات باعث تدوام بیشتر حبس کارگران بازداشتی خواهد بود و کوشیدند از تجمع کارگران جلوگیری کنند. اما صد نفر از کارگران به همراه تعدادی از خانواده های هفت کارگر بازداشتی به مقابل دفتر مدیریت شرکت رفتند و خواستار آزادی کارگران بازداشتی شدند.

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران بدبنال این تجمع  رئیس حراست تازه منصوب شده شرکت که از کادرهای ارشد سپاه می باشد در محل حاضر شد و با تهدید به بازداشت کارگران توسط نیروهای امنیتی از آنان خواست به تجمع خود پایان دهند. ولی علیرغم این تهدیدات جمعهایی از کارگران به همراه جمعی از خانواده کارگران بازداشتی حاضر به ترک محل نشدند. سرانجام  قائم مقام  مدیر عامل شرکت ناگزیر به حضور در میان تجمع کنندگان شد و با گفتن اینکه امروز با دادستان  اهواز جلسه ای خواهد داشت، اعلام کرد که در جهت آزادی کارگران زندانی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

از سوی دیگر گزارشات حاکی است که  با راه اندازی تولید در دو خط تولیدی شرکت، شامل خط  ٦٣٠ تیر آهن و خط لوله سازی، مقامات و کادرهای  سپاه حضور چشمگیری در کارخانه پیدا کرده و زمزمه واگذاری گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به “قرارگاه خاتم الانبیا” قوت گرفته است. بعلاوه نیروهای امنیتی در محل شرکت حضور چشمگیری دارند و فضای کارخانه بشدت امنیتی شده است. یک موضوع اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراضات قدرتمند سی و هشت روزه شان، مخالفت با واگذاری شرکت به قرار گاه خاتم الانبیاء بوده است. این کارگران خواستار راه اندازی تولید کارخانه و جلوگیری از تعطیلی آن و بیکارسازی ها هستند. اعتراض این کارگران به بساط دزدسالاری حاکم بر کارخانه و به خطر افتادن کار و معیشتشان است. کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراضاتشان بطور واقعی کل بساط دزدسالار حاکم را به چالش کشیده اند و از همین رو یک همبستگی وسیع اجتماعی با مبارزات آنان در سطح جامعه و در جهان شکل گرفت.

حزب کمونیست کارگری بر تقویت اتحاد کارگران از طریق اتکاء به مجمع عمومی شان و ادامه همبستگی ها با مبارزات و خواستهای کارگران گروه فولاد ملی اهواز و برای آزادی بازداشت شدگان آن تاکید دارد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

١١ دی ۱۳٩۷، ١ ژانویه ٢٠١٩

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …