کارگران نیشکر هفت تپه با ادامه اعتصاب خود پیگیر خواستهایشان هستند

هفت تپه: شماره ٧٩:

امروز هفدهم شهریور کارگران نیشکر هفت تپه هشتاد و شمشمین روز اعتصاب خود را با تجمع در مقابل شرکت دنبال کردند. موج دوم اعتصاب این کارگران بعد از یک وقفه کوتاه به دلیل عملی نشدن وعده های داده شده به جریان افتاده است. این در حالیست که مثل روزهای قبل کارگران غیر نیشکری با خواست بازگشت به کار مقابل فرمانداری تجمع داشتند. همزمان کارگران بخش کشاورزی و کشت با توافق اعتصابیون برای جلوگیری از تعطیل شرکت به کار کشت ادامه میدهد.

کارگران نیشکر هفت تپه میگویند که مهلت دو هفته ای که مجلس از کارگران نیشکر هفت تپه خواسته بود پایان یافته است و هیچ کاری صورت نگرفته است. چهارشنبه ١٩شهریور یعنی دو روز دیگر موعد جلسه بعدی مجلس بر سر تعیین تکلیف مالکیت شرکت است. کارگران خود را برای تجمع وسیعتر در مقابل فرمانداری آماده میکنند.

کارگران نیشکر هفت تپه خواستار خلع ید کامل از بخش خصوصی چپاولگر از هفت تپه، پرداخت فوری تمام حقوقهای معوقه و تمدید دفترچه های بیمه، بازگشت به کار فوری کارگران اخراج شده در تمام بخش ها، بازگرداندن ثروتهای به اختلاس رفته به شرکت و احیای هفت تپه، پایان کار مدیران بازنشسته و بازداشت فوری اسدبیگی و محاکمه او و باند مافیایی اش هستند. یک خواست مهم کارگران اعتصابی بازگشت به کار اسماعیل بخشی و دیگر کارگران اخراجی است. از خواستها و مبارزات این کارگران باید وسیعا حمایت کرد.

زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه!
پیش بسوی ایجاد شوراها
حزب کمونیست کارگری ایران
١٧ شهریور ۱۳۹۹، ٧ سپتامبر ۲۰۲۰

اینرا هم بخوانید

شلیک مأموران رژیم به یک زن در مازندران برای «حجاب اجباری»؛ گزارش‌ها: آرزو بدری در کما است

دو شب پیش، دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳، خانمی حدود ۳۰ ساله به اسم #آرزو_بدری رو …