اعتراض و حمایت کارگران پروژه‌ای پایپینگ پارس جنوبی و خارک از اعتصابات جاری

کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری پایپینگ در پارس جنوبی و خارک ضمن اعتراض به وضعیت بد معیشتی شان، از خواستهای کارگران اعتصابی در صنایع نفت و گاز حمایت کردند.

این کارگران که بیشتر در فازهای مختلف عسلویه و کنگان مشغول به کار هستند، می‌گویند: خواستار افزایش حداقل 79 درصدی دستمزد هستیم، اگر قرار باشد سطح زندگی ما به اندازه‌ی سال قبل باشد، باید دستمزدها حداقل 79 درصد زیاد شود. کارگران همچنین خواستار اعمال سیستم بیست روز کار و ده روز مرخصی و افزایش خدمات رفاهی و معیشتی خود شدند.کارگران پایپینگ می‌گویند: ما از مطالبات کارگران پروژه‌ای حمایت می‌کنیم؛ پیمانکاران کارگران را هرطور که بتوانند استثمار می‌کنند و اجازه‌ی اعتراض و تشکل‌یابی نمی‌دهند.

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …