کارگران پیمانی نفت در تدارک اعتصابی سراسری- فراخوان به اعتصاب در پنجم اردیبهشت

اخبار نفت

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی بیانیه ای به تاریخ ۱ اردیبهشت تحت عنوان ” ما کارگران پروژه ای (پیمانی) نفت اعتراضات گسترده خود را آغاز میکنیم از اعتراضات گسترده کارگران پروژه ای پیمانی نفت و اعتصاب گسترده و سراسری آنها در دوم و پنجم اردیبهشت ماه خبر میدهد. “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” قبل از آن نیز ضمن اعلام خبر وارد اعتصاب شدن کارگران پیمانی نفت و گاز در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهایشان و بی پاسخ ماندن خواستها و مطالباتشان از روز دوم اردیبهشت، بر اینکه پیمانکارن مفتخور حتی از افزایش دستمزد تایید شده شورای عالی کار که ۵۷ درصد اعلام شده، امتناع میکند، خبر داده بود. از جمله در آن به مجموعه اعتراضاتی که در رابطه با این موضوعات در مراکز مختلف کارگری جاریست اشاره شده بود. بر اساس خبرهای منتشر شده از سوی این شورا بسیاری از شرکت ها به کارگران اعلام کرده اند که ما افزایش حقوقی برایتان نخواهیم داشت. این درحالی است که قیمت اجناس سرسام آور افزایش یافته و این افزایش ها سیر صعودی دارد.

در مقابل قلدری های پیمانکاران در بعضی کارگاهها کارگران دست از کار کشیده و تسویه حساب کرده اند و در برخی شرکت ها نیز در درون شرکت دست به اعتصاب زده اند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر اتحاد مبارزاتی کارگران در برابر عمل متحد پیمانکاران چپاولگر تاکید کرده است.

شورای سازماندهی در بیانیه های خود بر مطالبات زیر تاکید میکند:” کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی در مراکز نفتی، افزایش حقوقها متناسب با نرخ واقعی هزینه های زندگی و افزایش هر روزه آن با تاکید بر اینکه مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد. در عین حال شورای سازماندهی بر درمان رایگان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن به عنوان حقوق پایه ای همه کارگران و همه مردم، خاتمه دادن به امنیتی کردن مبارزات و تهدید کارگران به اخراج بخاطر طلب حق و حقوق شان، و برقراری شرایط انسانی کاری و زیستی در محیطهای کار و زندگی کارگران از جمله بهبود قابل قبول خوابگاهها، غذاخوریها و وضع غذا تاکید کرده است.

در فراخوان مربوط به اعتصاب سراسری برای پنجم اردیبهشت تحت عنوان “کمپین” از کارگران خواسته شده است که با دو مطالبه بیست روز کار و ده روز استراحت و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در این روز کار را تعطیل و کارگاهها را تخلیه کنند. اما اینها متاسفانه به اسم کارگران تاکید کرده اند که اگر تا قبل از پنجم اردیبهشت به این دو خواست آنها پاسخ داده شود، کمپینی برای سال ۱۴۰۱ نخواهند داشت. شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت با استناد به گرانی روزافزون در سطح جامعه بر ادامه اعتراضات و ضرورت اعتصابی سراسری در برابر تعرضات هر روزه بر زندگی و معیشت کارگران تاکید کرده و مینویسد:”ما همانطور که اعلام کردیم برای اعتصابات روزهای دوم و پنجم اردیبهشت و برای گرامیداشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر آماده می شویم و تاکید ما بر اعتصابی قدرتمند و سراسری است. تاکید ما بر تجمع در مقابل کارگاهها و پالایشگاه هاست. تاکید ما بر تشکیل مجامع عمومی و تعیین نمایندگان منتخب مجامع عمومی مان برای نمایندگی شدن در مذاکراتی است که با کارفرمایان و پیمانکاران خواهیم داشت. با چنین تدارکی از مبارزه ما به استقبال روز جهانی کارگر میرویم و همصدا با همکاران خود در سراسر ایران وهم طبقه ای هایمان در جهان این روز را گرامی میداریم.”.

در خاتمه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اشاره به تجربه اعتراضات سراسری کارگران پیمانی نفت در سال گذشته و تاکید بر اینکه تخلیه خوابگاهها پاسخ نیست، بر برپایی مجامع عمومی قدرتمند از نوع مجمع عمومی کارگران پیمانی نفت در هفشجان ودیگر مراکز نفتی در سال گذشته و بر خواست کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار و قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی تاکید کرده و هر قدم از پیشروی در تحمیل خواستهای خود را گامی در جهت تضعیف بساط پیمانکاران مفتخور می داند.

گفتنی است که علاوه بر این اتفاقات در بخش های دیگر نفت نیز هر روز اعتراض و مبارزه است و همه این اتفاقات به روشنی حاکی از فضای انفجاری اعتراضی در نفت است. همه اینها حاکی از فضای انفجاری اعتراض در نفت است.

این چنین است که در آستانه فرا رسیدن روز جهانی کارگر نفت در تلاطم و اعتراض است . اعتراضات کارگران نفت در کنار اعتراضات قدرتمند معلمان، بازنشستگان و بخش های مختلف جامعه تاثیر خود را بر فضای سیاسی جامعه و فضای روز جهانی کارگر میگذارد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱ آپریل ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی در دو روز گذشته ٨ نفر را در زندانهای قزلحصار و شیراز اعدام کرد

امروز یکشنبه سی و یکم تیرماه، حکم چهار زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط …