کار حکومت شما تمام است، اینرا مطمئن باشید!

 

روز ٢٨ دسامبر سایت آکام نیوز سایت وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران  در یک مطلب با عنوان “زمزمه های اختلافات جدی رهبران کمونیست کارگری به گوش می رسد، مینا احدی پلنوم را تحریم کرد” منتشر کرد که لازم میدانم به آن پاسخ بدهم.

آکام نیوز سایتی است که احزاب اپوزیسیون حکومت اسلامی را رصد میکند. در مطلب مزبور با سرهم بندی کردن اطلاعاتی غلط از نحوه کار حزب ما و جایگاه پلنوم و غیره، آرزوی قلبی سران حکومتی را نیز به عنوان خبر به خورد ١٥٢ نفر بازدید کننده سایت اش میدهد.

در اینکه الان حکومت اسلامی به بن بست کامل رسیده نویسندگان همین سایت کذایی نیز حتما واقف هستند. کیست که نداند جامعه ایران کاملا چپ است، که رهبر کارگری فراخوان تشکیل شورا میدهد و سران حکومت وحشت زده از نفوذ کمونیزم کارگری و رشد شعارها و خواستهای این  نوع چپ در بین توده میلیونی مردم حرف میزنند. نکته اصلی اینست که این حزب و رهبران فعلی و یا قبلی این حزب، با کاری هرکولی و چند ده ساله، جامعه ایران را قدم به قدم همراهی کرده و به اینجا کشیده اند، به جایی که نه به استثمار شعار بزرگ راهپیمایی کارگران آنست، نه به حقوقهای نجومی و فلاکت عمومی شعار کارگران و معلمین و بازنشستگان است و در گوشه گوشه این مملکت مردم خشمگین با شعار معیشت و منزلت حق مسلم ما است و برای تحقق آزادی و برابری و رفاه بپا خاسته اند.

حکومتی ها از سالگرد حرکت بزرگ مردم در دی ماه  وحشت دارند. و میدانند که این ماهها و این روزها دور نهایی جنگ با حکومت درد و رنج و خفقان و چپاول و دزدی دارد شروع میشود. دور نهایی که البته با عزم جزم و گارد محکم حزب کمونیست کارگری ایران و رهبران آن همراه است.

اگر ما در کنفرانس برلین فریاد زدیم این حکومت اصلاح طلب و اصولگرا ندارد، اکنون مردم شعار آنرا میدهند، اگر گفتیم این حکومت  دون شان بشر است و باید برود، اگر گفتیم آلترناتیو ساخته شده و اگر اکنون میگوییم حزب ما عزم دارد حکومت را بیاندازد و بجای آن حکومت انسانی برپا کند، همه اینها رژیم را به تنگنا انداخته است و نویسندگان معلوم الحال سایت رژیم را به تکاپو انداخته دروغ سرهم بندی کنند، تا تکه نانی خونین بسویشان پرتاب شود.

با همین نوشته آکام نیوز هم باز عیان تر شد که حزب کمونیست کارگری ایران خار چشم حکومت اسلامی است و نه فقط با تهدید به قتل رهبران آن بلکه با آرزوی به اختلاف کشاندن آنها روز را به شب میرسانند. خامنه ای و روحانی و بقیه سران حکومت اسلامی بهتر است بدانند که تشبثاتی از این نوع دیگر کارساز نیست. حکومت غارت و چپاول و قتل و کشتار اسلامی  رفتنی است و حزب ما در ساختن این سرنوشت برای حکومت اسلامی و در دفن کردن این حکومت نقشی جدی دارد و اینرا حکومتی ها در آینده ای نزدیک، بیش از پیش تجربه خواهند کرد.

مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری ایران

٢ ژانویه ٢٠١٩

 

 

اینرا هم بخوانید

دهان شماها را باید گل گرفت! و این امر زنان است!

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» …