کمپین برای آزادی کارگران زندانی: احکام شلاق برای هشت زندانی سیاسی را شدیدا محکوم میکنیم!

روز دوشنبه هفتم شهریورماه ۱۴۰۱، هشت نفر از زندانیان سیاسی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش فشافویه تهران محاکمه شده و هر کدام از آنها مجدداً به ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. شاپور احسانی‌راد کارگر بازنشسته و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران یکی از این زندانیان است که شش سال حکم دارد و از خرداد ۹۹ در زندان است. اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته زندانی یکی دیگر از آنهاست که به جرم شرکت در اعتراضات بازنشستگان از فروردین ۱۴۰۰ در زندان بوده و 4 سال حکم دارد و اخیرا با قرار وثیقه چند میلیونی موقتا آزاد شده است. اسامی دیگر زندانیان سیاسی محکوم شده به زندان و شلاق عبارتند از: پویا قبادی، اکبر باقری، اکبر فراجی، داود عبدالهی، علیرضا فرشی و شهاب سلطانیان.
در مهرماه سال گذشته بود که در اقدامی سازمانیافته با تبانی مسئولین زندان تهران بزرگ، رئیس تیپ ۲، و وکیل بند و چند زندانی جرائم خشن، این هشت زندانی مورد حمله‌ی وحشیانه و ضرب و شتم قرار‌ گرفتند. و اکنون در پرونده سازی جدیدی چنین احکام وحشیانه ای برای آنها صادر شده است.
محکوم کردن زندانیان به مجازاتهای عهد عتیقی و وحشیانه ای مثل شلاق، یک توحش تمام عیار است و باید از جانب همه سازمانهای انسان دوست و همه مردم محکوم شود. حکومتی که به چنین احکامی متوسل میشود باید در سطح جهان منزوی و بایکوت شود و از تمام نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی کار اخراج گردد.


کمپین برای آزادی کارگران زندانی
Shahla.daneshfar2@gmail.com

https://free-them-now.com

۹ شهریور ۱۴۰۱، ۳۱ اوت ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …