کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری:اعتراضات کارگران و معلمین در تبریز گسترش می یابد! پیش به سوی اعتصابات سراسری!

 

۳۰ آذرماه کارگران ماشین سازی تبریز در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای معوقه شان، دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند!

امروز ۲ دیماه کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق های معوقه شان دست از کار کشیده و به تجمع در محوطه کارخانه پرداختند!

همچنین امروز ۲ دیماه تعداد زیادی از معملمان بازنشسته و شاغل در مقابل آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع در حالی انجام شد که نیروهای انتظامی و اطلاعات و سپاه از سه روز قبل خیابان منتهی به اداره را قرق کرده بودند ولی موفق به جلوگیری از این تجمع نشدند.

معلمان با در دست داشتن پلاکارهایی و نیز سر دادن شعارهایی مانند: ” کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد” و ” تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم”، “فریاد، فریاد، از اینهمه بیداد”، “حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه”، “حقوقهای نجومی، فلاکت عمومی” به وضعیت فلاکتبار اقتصادی جامعه اعتراض کردند!

کارگران، کارمندان، معلمین و همه مردم تبریز!

حقوقهای پرداخت نشده تبدیل به یک قاعده شده است. در آذربایجان، مانند سایر جاهای ایران، صدها مرکز کارگری با بحران روبرو بوده  و یکی پس از دیگری در حال بسته شدن هستند. ماحصل چنین اوضاع فلاکت بار، زندگی مشقت بار میلونها کارگر میباشد. رژیم قادر به ادامه حیات اقتصادی جامعه نیست. این به معنی  بحران لاعلاجی است که رژیم  در آن دست و پا میزند و  قادر به جوابگویی به ابتدایی ترین خواستهای ما نیست.

زندگی با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر برای کارگران و معلمین و بازنشستگان  باعث به میدان آمدن این بخش مهم جامعه و اعتصابات و اعتراضات متعدد  شده است. کارگران به کل این نظام بردگی و استثمار و تبعیض معترض اند و خواهان یک زندگی انسانی هستند.

به این وضعیت باید نقطه پایان گذاشت.  باید در صفی متحد، با اعتصابات و اعتراضات سرتاسری به مقابله با رژیم ایت الله های میلیاردر و جنایتکار برخاست.

کارگران و معلمین و بازنشستگان در مواردی بصورت سرتاسری دست به تشکیل شوراهای مستقل خود زده اند. این شورا ها بهترین ظرف تشکلیابی برای هدایت و رهبری اعتراضات میباشد. در همه محیطهای کار میتوان با تشکیل شوراهای سازماندهی، متشکل از پیشروان اعتراضات، هماهنگی های لازم برای بهم دوختن اعتراضات و اعتصابات دست زد. اعتراضات و اعتصابات متحد و سرتاسری مسیر مبارزه برای رهایی از کل این نظام بردگی و چپاول را هموارتر میکند.

 

پیش بسوی تشکیل شوراهای سازماندهی اعتراضات!

پیش بسوی اعتصابات سرتاسری!

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

۲ دیماه ۱۳۹۷ برابر با ۲۳  دسامبر ۲۰۱۸

Bereich mit Anhängen

اینرا هم بخوانید

تشکل انقلاب زنانه؛ علیه صدور حکم اعدام پخشان عزیزی و تمامی احکام شنیع اعدام باید دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم!

پخشان عزیزی، روزنامه نگار، فارغ التحصیل رشته مددکاری دانشگاه علامه تهران، و زندانی سیاسی زن …