کمیته بین المللی علیه اعدام: آزادی اسماعیل بخشی ثمره مبارزه و اتحاد همگی ما بود!

اسماعیل بخشی نماینده محبوب کارگران نیشکر هفت تپه از زندان آزاد شد. آزادی وی را به خانواده وی و همه دوستان و همکارانش در نیشکر هفت تپه و همه کارگران و  مردم ایران شادباش می گوئیم.

جای هیچ شکی نیست که آزادی اسماعیل بخشی نتیجه مبارزه و اعتراض مردمی در ایران و جهان بود. کارگران کارخانجات مختلف، دانشجویان دانشگاههای کشور و بسیاری از نهادها و سازمانهای کارگری در ایران و جهان در کمپینی به وسعت میلیونی برای آزادی اسماعیل بخشی به حرکت در آمدند و خواستار آزادی وی شدند. جمهوری اسلامی در مقابل این فشار وسیع و گسترده عقب نشست و اسماعیل بخشی را با قید وثیقه آزاد کرد. اما این هنوز پایان ماجرا نیست. از اسماعیل بخشی باید فورا رفع اتهام شود و آزادی او تضمین شود. اسماعیل بخشی به دلیل دفاع از حقوق پایه ای کارگران بازداشت و زندانی شد. اگر کسی جرمی مرتکب شده باشد این جمهوری اسلامی است که آزادی وی را سلب کرد و او را مورد اذیت و آزاد فراوان قرار داد.

در عین حال سه نفر دیگر یعنی علی نجاتی فعال کارگری نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان و عسل محمدی که در ارتباط با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شده اند، همچنان در زندان بسر می برند که باید فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند.

کمیته بین المللی علیه اعدام بر ادامه مبارزه تا رفع اتهام کامل از اسماعیل بخشی و آزادی علی نجاتی، سپیده قلیان و عسل محمدی تاکید دارد و همه را به این مبارزه و همچنین همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه برای دستیابی به خواستهایشان فرا می خواند.

 

کمیته بین المللی علیه اعدام

۲۱آذر ۱۳۹۷- ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …