کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: کارگران و مردم با تهدیدهای شما به خانه برنمی‌گردند! دوره تهدید و ارعاب به سر آمده است!

نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد، کارگر زندانی، آزاد باید گردد! این شعار کارگرانی است که سی و هشت روز است شجاعانه در خیابانند و موج عظیمی از همبستگی را در سراسر کشور ایجاد کرده‌اند!

سی و یک نفر از کارگرانفولاداهواز به اسامی:(طارق خلفی،احسان یوسفی،میثم علی قنواتی، عیسی مرعی، امین علوانی، مرتضی اکبریان، مسعود عفری، جعفر سبحانی، مصطفی عبیات، غریب حویزاوی، کریم سیاحی، حامد باصری،  حافظ کنعانی،  حامد جودکی، کاظم حیدری، یاسر ابراهیمیان، مجید جنادله، کوروش اسماعیلی، علی عقبا، محسن بلوطی، محمد پورحسن، محسن بهبهانی،  سید حبیب طباطبائی، جاسم رومزی، علی اتمامی، سید علی جوادپور، جواد غلامی، عبدالرضا دستی، سید احمد سید نور، حسین داودی، فریبرز شیخ رباط)، شبانه بازداشت شده‌اند!

کارگران فولاد ملی اهواز امروز نیز همچنان جسور ومصمم، پس از سی و هفت روز در خیابانها دست به اعتراض زدند وخواهان آزادی همکاران دستگیر شده‌‌شان هستند.

بیانیه‌های حمایتی وسیعیاز بخش‌های مختلف دانشجویان، معلمان وتشکلهایکارگری، یورش شبانه نیروهای امنیتی و بازداشت کارگران گروه ملی فولاد اهواز را محکوم کرده‌اند و خواهان  آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها و پاسخگویی به خواستهای برحق کارگران شده‌اند.از جمله کارگران نیشکر هفت تپه،سندیکای شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری،اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران، گروه نفتگران متحد خوزستان، رانندگان کامیون غرب کشور، دانشجویان دانشگاههای خوزستان، رانندگان و کامیونداران خوزستان، ادمین‌ها و اعضای گروه فرهنگیان و معلمین خوزستان، گروه تلگرامی حمایت از معلمین دربند، ابرگروه دانشجویان ایران، رانندگان کامیون  کرمانو… همبستگی عمیق خود را با کارگران فولاد اعلام کرده‌اند!

 

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران با محکوم کردن یورش به منازل کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و دستگیر کردن آنها، ، کارگران در سراسر کشور، معلمان، دانشجویان، مردم اهواز و شهرهای دیگر، سازمانها و نهادهای داخلی و بین‌المللی را به عکس العمل فوری و گسترده نسبت به دستگیری کارگران فولاد اهواز فرا می‌خواند! جمهوری اسلامی غلط می‌کند کارگران را مبارز را دستگیر کند و برایشان پرونده سازی و پاپوش دوزی کند!

در کنار کارگران فولاد اهواز و خانواده هایشان باشیم. خواست کارگران فولاد اهواز خواست کل جامعه علیه فقر و فلاکت، فساد و اختلاس و دزدی حکومتی‌هاست!

 

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

 ۲۶آذر ۱۳۹۷ ۱۷دسامبر ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و ادامه اعتصاب یکماهه همکاران پروژه ای

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:ادامه اعتراضات همکاران رسمی در شرکت بهره برداری نفت و …