کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: از تجمع و اعتراضات کارگران شهرداری مریوان وسیعا حمایت کنید!

کارگران شهرداری مریوان در دو روز متوالی،  اول و دوم بهمن با برپایی تجمع اعتراضی و نمایش سفره های خالی علیه پرداخت نشدن حقوق هایشان دست به اعتراض زده اند.

برپایه اخبار منتشرشده ، کارگران و کارکنان شهرداری مریوان روزهای  دوشنبه و سه شنبه  اول و دوم  بهمن ماه برای دریافت حقوق معوقه خود در محوطه ساختمان شهرداری اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کرده اند. بنا به این خبر، کارگران و کارکنان شهرداری با برخورد توهین آمیز شهردار و اعضای شورای شهر روبرو شده اند.

تجمع های اعتراضی کارگران شهرداری مریوان در چند ماه گذشته علیه پرداخت نکردن حقوقهای معوقه پیگیرانه ادامه داشته است. کارگران و کارکنان شهرداری مریوان با تاخیرهای چند ماه حقوق و مزایایشان را دریافت میکنند.

روز سه شنبه  ۲  بهمن ماه نیز جمعی از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی ۶ ماهه خود با پهن کردن سفره خالی در مقابل ساختمان شهرداری این شهر، اقدام به برگزاری تجمع کردند .

کارگران شهرداری مریوان در ١١ دی ماه ٩٧ اعلام کرده اند  از ابتدای سال فقط ٤ میلیون تومان به هر کارگر داده‌اند. کارگران شهرداری مریوان می‌گویند: “زمانی که در تیرماه سال گذشته، شهردار جدید آمد، قرار شد که دستمزدهای کارگران به موقع پرداخت شود اما نه تنها پرداخت دستمزدها مرتب نشد بلکه معوقات سال‌های گذشته را نیز با ما تسویه حساب نکردند. به کارگران شهرداری مریوان  هنوز عیدی ٩٦ پرداخت نشده”.

کارگران و مردم  مبارز  شهرداری مریوان!

کیفرخواست و اعتراض کارگران و کارمندان شهرداری علیه کاربدستان حکومت باید مورد حمایت و پشتیبانی همگان قرار گیرد و با اعتراضات مداوم حقوق های پرداخت نشده را از حلقوم مفتخوران اسلامی بیرون کشید. کارگران شهرداری مریوان در دی ماه سال٩٧ بارها دست به تجمع اعتراضی زده  و در مقابل شهرداری مریوان تجمع های اعتراضی برپا کرده اند که هر بار با وعده های پوچ، دروغین و تحقیرآمیز به عملی کردن خواستهای آنان گردن ننهاده اند. ایجاد فضای تحقیرآمیز توسط شهردار ضد کارگر و دیگر کاربدستان مزدور رژیم در شورای شهر مریوان را نباید بی جواب گذاشت. آنان مزدورانی هستند که باید توسط مردم  و جوانان  شهر مریوان تحت فشار اعتراضات کارگران و مردم حق طلب قرار بگیرند.

باید با ایجاد فضای اعتراضی، شهردار مریوان و دیگر مفتخوران رژیم اسلامی در شورای شهر مریوان را وادار به عقب نشینی و پرداخت بموقع حقوق و مزایای کارگران و کارکنان شهرداری کرد. تداوم اعتراضات و نمایش سفره های خالی در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق هایتان اقدامی برحق، انقلابی و کارساز است. چاره دستیابی به خواستهای کارگران، دریافت بموقع حقوق ها و تامین معیشت، تشکل و سازماندهی شورای اعتراضات کارگران شهرداریها است.

جوانان و فعالین اجتماعی شهر مریوان!

شما میتوانید نقش و تاثیرات تعیین کننده ای در سازماندهی کارگران شهرداری داشته باشید. حضور شما مهم و تعیین کننده است. میتوانید درجلب حمایت مردم شهر از کارگران شهرداری موثر باشید، همچنانکه حضور فعالین اجتماعی در مبارزات مردم شهر مریوان علیه جاده های ناامن  موثر واقع شد.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٢ بهمن ١٣٩٧

٢٢ ژانویه ٢٠١٩

اینرا هم بخوانید

گوشه هایی از اعتراض مخالفین رژیم اسلامی علیه عاشورای دولتی در تورنتو سه شنبه 16 جولای 2024

مصاحبه با بابک یزدی در مورد مضحکه عاشورای دولتی در تورنتو. سه شنبه 16 جولای …