کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: مردم شهرهای کردستان به اعتصاب سراسری رانندگان و کامیونداران در شهرهای کردستان بپیوندید!

اعتصاب رانندگان و کامیونداران در سراسر کشور و در تمام شهرهای کردستان در جریان است. امروز رانندگان صدها کامیون نفتکش در جلوی درب شرکت نفت سنندج تجمع کرده و سفرە خالی پهن کردند. پهن کردن سفره های خالی در اعتصابات عمومی شهرهای کردستان از ٢٦ فروردین ماه امسال در بانه و جوانرود شروع شد و بیش از یک ماه در شهرهای بانه، جوانرود، مریوان، سقز، پیرانشهر و سردشت ادامه داشت. کارگران و جوانان بیکار با پهن کردن سفره های خالی علیه بیکاری و فقر و با مارش های خیابانی نارضایتی و اعتراض خودشان را به نمایش گذاشتند. و امروز رانندگان کامیون نیز دست به این کار زدند تا به فقر و گرانی و شرایط دشوار زندگی اعتراض کنند.

 

مردم شهرهای کردستان! از اعتصاب  عمومی رانندگان و کامیونداران، حمایت کنید!  

همبستگی خود را به هر شکل که میتوانید با رانندگان و کامیونداران اعتصابی اعلام کنید. اعتصاب عمومی رانندگان و کامیونداران در سطح سراسری ادامه اعتصاب در شهرهای کردستان، ادامه خیزش انقلابی مردم در سراسر کشور و نشانه قدرت و آمادگی مردم برای مبارزه علیه فقر و بیکاری و برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی است. مردم آزادی و رفاه زندگی میخواهند و قصد کوتاه آمدن ندارند.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٧ خرداد  ١٣٩٧

٢٨ می  ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …