کنترل نماز خواندن مردم یا حفظ عمامه؟

مندرج در ژورنال شماره ۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

نماینده خامنه ای در اصفهان یوسف طباطبایی‌نژاد، گفته است که “نباید اجازه دهیم کسانی که در این نظام زندگی می‌کنند از نماز غافل شوند”. منظورش اینست که باید کنترل کنیم که مردم در درون خانه هایشان نمازشان را بخوانند. به این آخوند سفیه باید گفت تو عمامه ات را سعی کن روی سرت نگه داری و زیر پای زنان و جوانان لگدمال نشود، نماز خواندن مردم در خانه هایشان پیشکش!

همین روزها آخوند دیگری بنام فاضل میبدی، عضو مجمع “مدرسین حوزه علمیه قم” می‌گوید، طلبه‌ها در بازار و مغازه‌ها از مردم متلک یا فحش می‌شنوند”. یک آخوند دیگر گفته است این روزها وقتی میخواهم خرید کنم لباس آخوندی را از تنم در می آورم و با لباس معمولی میروم که فحش و متلک نشنوم. جامعه ایران دارد آخوند و عمامه و مذهب را زیر پا له میکند. آن وقت نماینده خامنه ای میخواهد نماز خواندن مردم در درون خانه هایشان را هم کنترل کند! در تجمع هفته پیش معلمان بازنشسته، یکی از زنان بازنشسته در سخنرانیش با صدای رسا در میان جمعیت خطاب به حکومتیان فریاد زد “ما اگر بخواهیم از شما (حکومتیان) انتقام بگیریم، از اول انقلاب تا الان را میگیریم. وقت نابودی شما فرا رسیده است”. براستی وقت نابودی حکومت کثیف و ضد انسانی اسلامی فرا رسیده است. این را جامعه دارد هر روز به صورت لگد مال کردن عمامه و فحش دادن به اسلام و آخوندها فریاد میزند. اما نماینده خامنه ای با سفاهت هنوز در رویای کنترل نماز خواندن مردم است!

اینرا هم بخوانید

هشدار در مورد هیئت‌های مذهبی سکولار! کاظم نیکخواه

مندرج در ژورنال شماره ۷۸۴ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …