گزارش: جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران بعد از تحویل گزارش

Javid Rahman Special Rapporteur on the situation of human rights abuse in the Islamic Republic of Iran Held by “Canadian Iranian for Democracy”.

 اولین سخنرانی جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران بعد از تحویل گزارش

 نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت توسط رژیم اسلامی در تورنتو به دعوت گروه “ایرانیان کانادائی برای دموکراسی” برگزار شد

گوشه هایی از این مراسم

پرسش بابک یزدی از جاوید رحمان و پاسخ ایشان

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …