فیلم و عکس تظاهرات در مقابل کنسولگری حکومت اسلامی در فرانکفورت آلمان در دفاع از کارگران هفت تپه و فولاد 

جمعه 21 دسامبر 2018
تظاهرات در مقابل کنسولگری حکومت اسلامی در فرانکفورت آلمان در دفاع از کارگران هفت تپه و فولاد
پیام همبستگی نمایندگان اتحادیه کارگری در آلمان، پیام همبستگی حزب مارکسیست / لنینیست آلمان و پیام حزب عدالت برای ایران و سازمان جوانان برای دمکراسی از کردستان ترکیه و پیام و گزارشی از مبارزات کارگران ایران و همبستگی بین المللی با کارگران ایران، با سخنرانی مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری ایران و شهناز مرتب از فعالین سرشناس مدافع حقوق انسانی در شهر فرانکفورت آلمان.
در پایان شرکت کنندگان در میتینگ راهپیمایی در مقابل کنسولگری انجام داده و شعارهایی در دفاع از کارگران هفت تپه و فولاد و برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و کارگران دربند دادند.

در این برنامه پیام همبستگی نمایندگان اتحادیه کارگری در آلمان، پیام همبستگی حزب مارکسیست / لنینیست آلمان و پیام حزب عدالت برای ایران و سازمان جوانان برای دمکراسی از کردستان ترکیه و پیام و گزارشی از مبارزات کارگران ایران و همبستگی بین المللی با کارگران ایران، با سخنرانی مینا احدی سخنگوی حزب کمونیست کارگری ایران و شهناز مرتب از فعالین سرشناس مدافع حقوق انسانی در شهر فرانکفورت آلمان.
در پایان شرکت کنندگان در میتینگ راهپیمایی در مقابل کنسولگری انجام داده و شعارهایی در دفاع از کارگران هفت تپه و فولاد و برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و کارگران دربند دادند.

****************

عکس وفیلم

سخنرانی مینا احدی در تطاهرات دفاع از آزادی کارگران دستگیر شده فولاد مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت جمعه 21 دسامبر 2018

https://www.facebook.com/amin.kamangar/videos/2412680722095188/

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215949257195720&set=a.1757770435493&type=3&fref=mentions

 

 

اینرا هم بخوانید

 کمیته بین المللی علیه اعدام: کارزار نجات شریفه محمدی می تواند و باید موفق شود!

از زمان صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ به اتهام “بغی” یعنی قیام مسلحانه، …