گفت و گو: با حمید تقوایی در باره بحران در ونزوئلا- ۱۲ اوت ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: برخورد سرکوبگرانه با فعالین جنبشهای اعتراضی و با فعالین معلم، آخرین خبرها