گوشه هایی از مراسم اول ماه مه توسط کمیته برگزاری اول ماه مه در تورنتو

اینرا هم بخوانید

تولد تأثیرگذارترین انسان تاریخ

امروز، ۵ ماه مه، روز تولد کارل مارکس در سال ۱۸۱۸ است. حیف است این …