۱۸ تیر : تجمعات اعتراضی بازنشستگان مخابرات در چند شهر

امروز هجدهم  تیرماه بازنشستگان مخابرات همچون دوشنبه های هر هفته برای پیگیری مطالبات خود در شهرهای مختلف تجمع کردند. این تجمعات بنا بر آخرین گزارشات در شهرهای اصفهان، سنندج، تبریز، رشت، ارومیه، بیجارِ ، هرمزگان ، تهران ، شهر کرد، همدان و خرم آباد  برگزار شدند.

 در سنندج بازنشستگان با فریاد “بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن” پیگیر مطالباتشان شدند.  در اصفهان بازنشستگان با شعارهای “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه”، “ستاد اجرایی حق ماها را خورده”،” مخابرات رها شده، اسیر قلدرها شده” صدای اعتراض خود را به بساط چپاولگری حاکم بلند کردند.

بازنشستگان مخابرات در روز گذشته نیز همراه با بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری وبهداشت و  درمان تجمع داشتند. اعتراض بازنشستگان به فقر، فساد، بی تامینی، و بساط سرکوب و جنایت حکومت است و این خود را در شعارهای اعتراضی و بنرهای تجمعات آنها بازتاب میدهد. بازنشستگان مخابرات  بعلاوه  خواستار اجرایی شدن آیین نامه‌ی استخدامی و رفاهی ۱۳۸۹ است که میتواند بهبودی در سطح دریافتی های آنها ایجاد کند. اجرای همسان سازی و افزایش حقوقها به بالای رقم سبد معیشت سی میلیونی، درمان رایگان، پایان دادن به اختلاسها و دزدیها و سرکوبگریهای حکومت مطالبات فوری و سراسری بازنشستگان است. بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه هستند و از اعتراضات و خواستهایشان وسیعا حمایت کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۸ ژوئیه  ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

ادامه اعتراضات کارگران رسمی نفت در لاوان و اعتصابات کارگران پروژه ای نفت

امروز ۲۹ تیر کارگران رسمی نفت در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری مطالبات خود بار دیگر …