۴۵ هزار سال عمر از دست رفته در تهران

وزیر بهداشت در مورد تاثیر آلودگی هوا بر سلامت شهروندان گفته است “در سال ۹۹ مجموع تعداد سال‌های عمر از دست رفته در شهر تهران، ۴۵ هزار سال بوده است”

نمی دانیم این آمار وزیر بهداشت به چه میزان همه حقایق کشتار شهروندان به دلیل آلودگی هوا را منعکس می کند. ولی یک چیز مسلم است. هوایی که در تهران و اکثر شهرهای ایران تنفس می شود سم است. این سمی است که از اگزوز ماشین ها بیرون می آید. از سوخت های مصرفی غیر استاندارد که در ماشین ها استفاده می شود، از مازوتی که نیروگاهها برای تولید برق می سوزانند، از آلاینده هایی که صنایع تولید می کنند.

اما ماشین ها و نیروگاهها و حتی صنایع به خودی خود بی تقصیرند. مقصر کسانی هستند که به قیمت جان آدمیزاد خودروهای غیر استاندارد می سازند. عامل آلودگی هوا کسانی هستند که هر آشغالی را بعنوان بنزین و گازوئیل به سوخت ماشین ها تبدیل کرده اند. مقصر کسانی هستند که برای تجدید صنایع با انرژی های غیر فسیلی پشیزی ارزش قائل نیستند. همان کسانی که با ساختن برج ها و انبوه سازی ها ریه های تنفسی شهر تهران را مسدود کرده اند.

تقصیر از جمهوری اسلامی است که گلوی مردم را می فشارد تا کشته شوند. تقصیر از فسیل های حاکم بر ایران است. منابع آبی را خشکاندند، جنگلها را نابود و هوا را سمی کردند. راههای تنفسی جامعه ایران تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی باز می شود.

مندرج در ژورنال شماره ۱۳

اینرا هم بخوانید

بازنده سیرک انتخابات، جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای است! حسن صالحی

سیرک انتخاباتی جمهوری اسلامی با پایان خود رسید. مسعود پزشکیان از صندوق رای بیرون آورده …