۷ تیر: ادامه اعتصاب گسترده داربست بندان نفت و تجمع کارگران اورهال پالایشگاه نفت تهران

اخبار نفت.اعتصاب کارگران داربست بند نفت ادامه دارد. دامنه آن به یازده مجتمع و به بیش از بیست شرکت پیمانکاری کشیده شده است و بنا به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیش از سه هزار کارگر داربست بند در آن شرکت دارند. به موازات پیوستن همکاران بیشتری به اعتصاب، کارفرماها و پیمانکاران هم اقدامات اعتصاب شکنانه خود را آغاز کردند.   از جمله در پتروشیمی های پادجم و آریا متانول و شرکت اکسیر صنعت در گروههای تلگرامی و واتساپی آگهی استخدام داربست بند داده شده است.  همچنین از کارگران فیتر و کمکی خواسته شده که خودشان کار داربست بندها را انجام دهند که این موضوع در میان آنها نیز فضای اعتراض را دامن خواهد زد. در این رابطه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ضمن تاکید بر اتحاد و همبستگی در برابر تفرقه افکنی ها و پیوستن همه کارگران داربست بند به اعتصاب، با اعلام اینکه هیچ پیمانکاری نمی تواند و نباید کارگران را به کار دیگری که وظیفه آنها نیست مجبور کند، از کارگران فیتر میخواهد که به فشارهای پیمانکاران تن ندهند . از جمله در بیانیه خبری شورای سازماندهی چنین آمده است:”همانطور که کارفرما و پیمانکار و دولت برای استثمار بی رحمانه ما با هم متحد هستند ما هم به همان اندازه باید با اتحاد مان از پس فریبکاری های آنها برآمده و حق مان را طلب کنیم. منفعت همه ما از داربست بند تا فیتر و کمکی و رنگ کار و جوشکار و برق کار و نیروی اورهال در پیروزی این اعتصاب است. اگر اعتصاب ما موفق شود و بتوانیم پیمانکاران را وادار کنیم تا خواست بیست و پنج میلیون تومان ما را بپذیرند بنابراین در حالت طبیعی دستمزد سایر همکاران از جمله فیتر و کمکی هم بالا تر خواهد رفت.پس دست به دست هم داده و متحدانه اعتصاب خود را جلو ببریم.

علاوه بر کارگران داربست بند،  کارگران اورهال شاغل در پالایشگاه نفت تهران نیز در روز هفتم تیرماه برای دومین روز دست به اعتصاب و تجمع زدند. اعتراض این کارگران به افزایش اجباری ساعات کاری‌ و دستمزدهای نازل با توجه به گران شدن هر روز بیشتر قیمت اجناس است. در این روز این کارگران در محوطه شرکت تجمع کردند و بر خواستهایشان تاکید کردند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ تیر ۱۴۰۱، ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲

اینرا هم بخوانید

احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان گیلانی به شعبه اجرای احکام دادسرای رشت ارسال شد

پرونده فعالان مدنی و حقوق زنان گیلان که در مجموع به بیش از ۶۰ سال …