هاشمی رفسنجانی مُرد: گفتگو با اصغر کریمی در برنامه نگاه روز ۱۹ دی ۱۳۹۵

https://www.youtube.com/watch?v=UI56mq31Pn0

اینرا هم بخوانید

پخش زنده: برخورد سرکوبگرانه با فعالین جنبشهای اعتراضی و با فعالین معلم، آخرین خبرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.