ممنوعیت برقع در مراکش

به گزارش سایت رادیو فرانسه دولت مراکش تولید و فروش برقع را در آن کشور ممنوع اعلام کرده است.  این گزارش برقع را ناشی از سنت اقوام پشتون در افغانستان میداند و نقاب را سنت قبایل عرب و می نویسد در مراکش نقاب بیشتر از برقع متداول است. دولت مراکش دلیل این ممنوعیت را چنین اعلام کرده است که “جنایتکاران تاکنون چندین بار از این نوع پوشش برای انجام مقاصد خود استفاده کرده‌اند”. اما برخی از محافل سلفی این کشور اظهار نگرانی کرده اند که ممنوعیت برقع مقدمه ای باشد برای ممنوعیت نقاب و هر نوع “حجاب کامل”.

ممنوعیت برقع یک گام بجلوست اما نه به دلایلی که دولت اعلام کرده و یا  عکس العملی که سلفی ها نشان داده اند. برقع باید ممنوع شود چون یک سنت ارتجاعی و ضد زن است. نقاب و انواع دیگر “حجاب کامل” نیز همینطور. ممنوعیت این نوع پوششها که زن را به اجسام متحرک بی شکل و بی هویتی در جامعه بدل میکند  یک جزء مهم مبارزه  برای آزادی و رهائی زن و مقابله با اسلام و حکومت و قوانین اسلامی است. اینکه ریشه این سنتها در اقوام پشتون و یا عرب و یا هر قوم وقبیله دیگری بوده است در این واقعیت تغییری نمیدهد که اسلام به این سنتهای ضد زن تقدس بخشیده و مانند کنسرو ارتجاع، زن ستیزی قبایل بدوی را تا امروز حفظ کرده است. بدون اسلام این سنن عقب مانده نیز مانند بسیاری از رسوم و مناسبات بدوی جوامع اولیه به تاریخ سپرده شده بود.

ما همیشه تاکید کرده ایم که حجاب صرفا یک پوشش نیست، بلکه سمبل آپارتاید جنسی و زنجیر بردگی و انقیاد زن است. بویژه در شرایط سیاسی امروز دنیا  حجاب زنان در اشکال مختلفش به پرچم اسلامیسم و جنبش فوق ارتجاعی اسلام سیاسی بدل شده است. تعرض به حقوق زنان و برخورد به زن بعنوان کالای جنسی یک امر هویتی نیروها و دولتهای اسلامی نطیر جمهوری اسلامی است. از همه این جنبه ها مبارزه علیه حجاب نه صرفا از سر حفظ امنیت و یا دفاع از آزادی پوشش بلکه بعنوان یک عرصه مهم در مبارزه علیه مقدسات فوق ارتجاعی اسلامی، علیه اسلام در حکومت، و مبارزه برای سکولاریسم و برای رفع تبعیض جنسیتی و رهائی زن مطلقا ضروری است.

روز جهانی زن نزدیک است. در هشت مارس امسال مقابله با آپارتاید جنسی و بویژه  حجاب در هر شکل و نوعش یک عرصه مهم اعتراض در کشورهای اسلامزده و در کشورهای غربی خواهد بود.

13 ژانویه 17

حمید تقوائی

 

اینرا هم بخوانید

حمید تقوایی: سخنی با مردم; انقلاب در فاز اعتصابات و قیامهای شهری!

سخنی با مردم، ١٥ نوامبر ٢٠٢٢(متن کتبی گفتار ویدیوئی)روز سه شنبه ٢٤ آبان انقلاب ما …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.