اسکار فرهادی و انزوای بی مورد

اشتباه است که بردن اسکار توسط فرهادی پیروزی جمهوری اسلامی و ناسیونالیسم ایرانی  ارزیابی شود. چرا فرهادی نماینده حکومت اسلامی است؟ حکومتی که همه بخش های آن سنگسار را اجرا کرده اند و زن را برده می دانند و همین روزها دست سه «سارق» غیر خودی را قطع کردند، چرا شما حاتم بخشی می کنید و فرهادی و فیلم فروشنده اش را نماینده این حکومت توحش می دانید؟ اسکار سیاسی است؟ باشد! در این فیلم چه از نظر هنری ما خوشمان بیاید یا نیاید، زن که احتمالا مورد تجاوز قرار گرفته است به شوهرش می گوید اگر به خانواده این مرد ماجرا را بگویی اولا داری انتقام می گیری و دوما من رابطه ام با تو تمام می شود. این نقد همه ارکان حکومت اسلامی نیست؟ این نقد مردسالاری و قتل های ناموسی نیست؟

فعالین جنبش های اجتماعی در ایران با همین زبان به جنگ رژیم رفته و می روند. شاید فردا فرهادی یا هر فرد دیگر که معروف شد حرفی در دفاع از این یا آن جناح حکومت بزند. هر وقت این کار را کرد ما هم علیه آن حرفش به میدان می آییم. ترامپ، ما مردم ایران را مسلمان و به این دلیل طرفدار حکومت اسلامی و به این ترتیب تروریست های بل القوه معرفی کرده است. فرهادی می گوید نمی توانی مردم ساکن ایران را اینطور خطاب کنی. اما ظریف خطاب به ترامپ می گوید نمی توانی مردم مسلمان ایران را از سفر به آمریکا محروم کنی. (نقل به معنی) این دو تا حرف فرق نمی کنند؟

اعتراض فرهادی به ترامپ از این زاویه درست است. چرا محکومش کنیم؟ میلیون ها نفر از مردم نمی توانند به آمریکا سفر کنند چون در کشورهای اسلام زده به دنیا آمدند. بشریت متمدن این را از هیئت حاکمه آمریکا نمی پذیرد. این بخشی از نبرد ما علیه توحش سرمایه داری است.

دوستان! در ایران، مردم این حکومت را نمی خواهند و هر کس با هر امکانی که دارد این را فریاد می زند. اگر نهادهای بین المللی حتی سر سوزنی با ما هم جهت شوند نباید آن را رد کرد. ما خواهان تحریم سیاسی حکومت اسلامی هستیم و این اسکار خود گوشه ای از تحریم حکومت اسلامی است. بطریق اولی این موفقیت ها را نباید به پای ناسیونالیسم ایرانی نوشت. انوشه انصاری در همین اسکار می گوید من وقتی به خارج از زمین سفر کردم از آنجا نه مرزی دیدم نه دیواری. این جنگ جهان و انسانیت متمدن با توحش اسلامی و کاپیتالیستی است از این پیروزی نباید ترسید. منزوی بودن و ایدئولوژیک بودن کار ما نیست.

کیوان جاوید

27 فوریه 2017

اینرا هم بخوانید

هفتادمین جلسه دادگاه حمید نوری

دادستانی سوئد، حمید نوری (با نام مستعار حمید عباسی) را به شرکت در کشتار زندانیان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *