تقویم اعتراضات کارگری در اسفند ماه ١٣٩٥

کارگر کمونیست هر ماه جمعبندی آماری از اعتراضات کارگران و معلمان را منتشر میکند.

 

١ــ تجمع اعتراضی کارگران خط لوله ی پالایشگاه گاز فراشبند با خانواده!

جمعه٢٧اسفندماه، کارگران خط لوله ی پالایشگاه گاز فراشبند باهمراهی خانواده در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق،عیدی ومطالبات دیگر، نداشتن قرار داد کاری،عدم ارائه فیش حقوقی و اخراج بدون دلیل کارگران دست به تجمع در مصلی فراشبند زدند.

 

٢ـ  تجمع اعتراضی نسبت به اخراج کارکنان بیمارستان شهر کتالم رامسر

(٢٥اسفند)،جمعی از کارکنان بیمارستان واهالی شهرکتالم رامسردراعتراض به اخراج ٥٠نفر ازکارکنان وکادر درمانی دست به تجمع دراین بیمارستان زدند.

 

٣ــ تجمع کارگران سندیکای واحد در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر

روز ٢٥ اسفند تعدادی ازرانندگان وکارگران شرکت واحداتوبوسرانی بنا بر قراری قبلی در اعتراض به تعیین دستمزد کارگران چند برابر زیر خط فقر درمقابل وزارت کار حضوریافتند.

 

٤ــ دومین روز تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان

از صبح روز پنجشنبه ٢٦اسفند کارگران پیمانکار شرکت “بهساخت فراز جنوب” که در کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان کارمیکنند، بواسطه تعویق پرداخت دو ما مزد ، سنوات خدمت و نیز پاداش و عیدی پایان سال دست ازکار کشیده ودر مقابل محل کارگاه مرکزی پالایشگاه آبادان دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

٥ــ تجمع اعتراضی پیمانکاران برق کردستان مقابل اداره برق

آنها به عملکردشرکت توزیع برق استان درانجام تعهداتش اعتراض كردند

 

٦ــ ١٠٠نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی قو دست به تجمع زدند

از ساعت ٩ صبح روز ٢٦ اسفند در حدود ١٠٠نفر از کارگران کارخانه پارس قو تولید کنند روغن نباتی قو به نمایندگی از ٢٣٠ کارگر این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ماههای دی، بهمن ، اسفند و عیدی آخر سال و عدم واریز حق بیمه (دی و بهمن) ٩٥ آنها مقابل شرکت نهان گل، سهم دار عمده کارخانه روغن نباتی قو تجمع کرده‌اند.

 

٧ــ پایان اعتصاب چهاروزه کارگران شهرداری بروجرد بدنبال پرداخت یک ماه حقوق وعیدی!

روز ٢٦ اسفند اعتصاب چهارده روز کارگران شهرداری با پرداخت یک ماه حقوق و عیدی آنها موقتا پایان گرفت.

 

٨ــ روز ١٩ اسفند معلمان شیراز. اعتراضشان را با نشستن بر سر سفره خالی نشان دادند.

 

٩ــ تجمع اعتراضی کارگران اکیا خودرو و كارگران كارخانه بلبرینگ سازی تبریر در مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی

 

١٠ـــ تجمع اعتراضی كارگران كارخانه بلبرینگ سازی تبریز همراه خانواده هایشان

در ادامه اعتراض ١٠ روز گذشته كارگران بلبرینگ سازی در محوطة كارخانه امروز صبح كارگران این كارخانه به همراه خانواده هایشان اعتراض خود را در مقابل استانداری آذربایجان شرقی در تبریر ادامه دادند

 

١١ـ  تجمع اعتراضی كارگران كمپرس سازی تبریز در محدوده كارخانه

بخشی از كارگران كمپرس سازی تبریز از تاریخ ١٨ اسفند در محوطة این كارخانه در اعتراض به پرداخت نشدن حدود چهار ماه معوقات مزدی خود اعتصاب كرده اند

 

١٢ـــ تجمع اعتراضی در کارخانه «ماشین سازی تبریز»

صبح روز ١٧ اسفند ٨٠٠ نفر از کارگران شاغل در کارخانه «ماشین سازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد ماه‌های دی وبهمن و نیز عیدی و پاداش پایان سال جاری خود در محوطه کارخانه تجمع کردند.

 

 

 

١٣ــ تجمع اعتراضی گسترده مقابل ساختمان نهاد رئیس جمهوری

بنا به گزارشات دریافتی امروز ٢٢ اسفند ماه بیش از ده هزار نفر از معلمان، بازنشستگان کشوری و پرستاران در ادامه تجمعات هزاران نفره قبلی خود و بنا به قرار های قبلی در مقابل دفتر روحانی تجمع کردند، همزمان در دهها شهر دیگر ایران تجمعات اعتراضی مشابهی در جریان است. تجمع وسیع معلمان در تهران، شهرهای استان مرکزی، سنندج، سقز، مریوان، بانه، کامیاران، تبریز، اهواز، بوشهر، الیگودرز، دهگلان، بجنورد، تربت حیدریه، مشهد، شیراز، تهران، شهرهای استان مرکزی، شیراز، اراک، تبریز، سقز، قزوین، اراک، چهارمحال بختیاری، فردوس، الیگودرزو، شهرکرد، و …

 

١٤ــ  اعتراض صنفی کارگران سیمان صوفیان وارد دومین روز شد

 

١٥ــ تجمع کارگران شهرداری بروجرد با پهن کردن سفره خالی

روز ١٧ اسفند کارگران خدماتی وفضای سبز شهرداری بروجرد در اعتراض به ٦ ماه مزد معوقه بصورت نمادین با پهن کردن سفره خالی مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

 

١٦ــ تجمع کارگران بلبرینگ سازی به اداره کار آذربایجان شرقی کشیده شد

صبح روز ١٨ اسفند کارگران شرکت «بلبرینگ سازی تبریز»سومین روز اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان به تجمع در مقابل ادره کل کار استان اذربایجان شرقی کشاندند.

 

١٧ــ تجمع اعتراضی ٤٠٠کارگر شرکت پایندان واقع در فاز ١٣عسلویه

روز ١٨ اسفند ٤٠٠ کارگر شرکت پایندان واقع در فاز ١٣ عسلویه در اعتراض به عدم دریافت سه ماه مزد خود در مقابل محل استقرار کارفرمای اصلی (شرکت پتروپایدار ایرانیان) تجمع کرده و خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند.

 

١٨ــ ١٨اسفند: تجمع کارگران کمپروسور سازی تبریز در محوطه کارخانه

از روز ١٧ اسفند تا کنون ١٢٠ نفر از کارگران شاغل در کارخانه «کمپرسورسازی تبریز» در اعتراض به پرداخت نشدن ٤ ماه مزد خود در محوطه کارخانه تجمع کرده اند. صبح دیروز وقتی کارگران قصد ورود به محل کارمان را داشتند با دربهای بسته کارخانه مواجه شدند که باعث تشدید اعتراضات آنان شد.

 

١٩ــ ١٧اسفند: تجمع کارگران بلبرینگ سازی تبریز برای معوقات مزدی

از روز ١٦ اسفند شماری از کارگران کارخانه «بلبرینگ سازی تبریز»در اعتراض به تعویق پرداخت سه ماه دستمزد خود دست از کار کشیده ودر محوطه کارخانه تجمع کرده اند.

 

٢٠ــ تجمع اعتراض‌آمیز بازنشستگان همدان مقابل استانداری!

روز٢٢اسفند،جمعی از بازنشستگان در اعتراض به عدم همسان‌سازی حقوق‌ها مقابل استانداری همدان تجمع كردند و خواسته آنها این بود قبل از آغاز سال ٩٦ همسان‌سازی حقوق‌ها انجام شود.

 

٢١ـ (٢٣ اسفند ماه)، بیش از ٢٥٠ نفر از کارگران پیمانی سیمان صوفیان تبریز در محوطه این کارخانه تجمع کرده اند.

در این تجمع که از ساعت ٨ صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد، کارگران از به تاخیر افتادن عیدی وپاداش پایان سال و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی  همانند پایه سنواتی وتجمیع سنواتی انتقاد دارند.

 

٢٢ــ ٢٣اسفند مهندسان کشاورزی استان کرمانشاه در مقابل اداره کشاورزی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع‌کنندگان پلاکاردی در دست داشتند که روی آن نوشته شده است «بقا حق ماست»، «بیکاری مهندسان کشاورزی تا کی

 

٢٣ـ اعتراضات گسترده فازهای مختلف عسلویه ادامه دارد

امروز ١٦ اسفند اعتراضات گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز ١٥-١٦ عسلویه برای پیگیری پرداخت ٦ ماه دستمزد معوقه خود وارد دومین روز خود شد.این کارگران توسط پیمانکاری آزمون فلز در پروژه‌های متعلق به شرکت تسکو مشغول کارند،

 

٢٤ــ صبح روز ١٥ اسفند بیش از دویست کارگر پلی اکریل اصفهان در ادامه اعتراضاتی که بخاطر تعویق پرداخت هشت ماه دستمزد و وشع بلاتکلیفی کاری شان داشتند، در مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند.

 

٢٥ــ ادامه اعتراض کارگران عسلویه

صبح روز ١٥ اسفند ٧٠٠ نفر از کارگران پیمانکاری در شرکت های اکسیر صنعت، آزمون فلز، آذران گستر، پتروصنعت مپناو پناه ساز در فازهای ٢٢ و ٢٤ منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به تعویق پرداخت ٤ ماه دستمزد خود برای دومین روز در محل کارشان تجمع کردند.

 

 

٢٦ــ ١١ اسفند ٤ هزار کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهوازبا گرفتن سه ماه دستمزد خود موقتا به اعتراضشان پایان دادند.

 

٢٧ـ  تجمع کارگران فضای سبز منطقه دو اهواز مقابل ساختمان شهرداری مرکزی

صبح روز ١٤ اسفند ١٢٤ کارگر فضای سبز اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری « سپهر قلعه گلی» در ناحیه دو منطقه دو شهر کار میکنند و دستمزد ماههای آذر، دی، بهمن را دریافت نکرده و هنوز از پرداخت مزد اسفند و عیدی پایان سالشان خبری نیست، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کردند.

 

٢٨ــ تجمع اعتراضی گروهی از کارگران پیمانکاری عسلویه

بامداد روز ١٤ اسفند حدود ٣٠٠ نفر از کارگران پیمانکاری دست چندم فاز ٢٢-٢٤ در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان از آذرماه تا کنون دست به تجمع اعتراضی زدند.این کارگران جزو شرکت های پیمانکاری دست سوم زیرمجموعه شرکت تسکو هستند.

 

٢٩ــ صبح روز ١١ اسفند گروهی از کارگران شیشه قزوین بدنبال ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران «شیشه قزوین» مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده‌اند

 

٣٠ـ خاتمه تجمع معدنچیان نگین طبس با پرداخت یک ماه مزد معوقه

روز ١٠اسفند کارگران معدن نگین طبس با دریافت یک ماه از سه ماه دستمزد پرداخت نشده شان، موقتا تجمع اعتراضی ٤ روزه خود را پایان دادند. معدن زغال سنگ نگین طبس، تجمع صنفی چهار روزه این کارگران خاتمه یافت.

 

٣١ــ تجمع کارگران معدن کرومیت اسفندقه مقابل ساختمان استانداری کرمان

صبح روز ١١ اسفند حدود ٥٠ نفر از کارگران معدن کرمیت اسفندقه در اعتراض به معوقات مزدی وبیمه ای خود مقابل ساختمان استانداری کرمان تجمع کردند.

 

٣٢ــ اعتصاب کارگران پالایشگاه بنزین شهرستان مُهردراعتراض به عدم پرداخت٥ماه حقوق!

روز(٨اسفند)،جمعی از کارگران پالایشگاه بنزین شهرستان مُهر دراعتراض به عدم پرداخت٥ماه حقوق در پنج ماه گذشته خود اعتصاب کردند.

 

٣٣ـ تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان کارخانه قو

روز سه‌شنبه ١٠اسفند ٩٥کارگران و کارمندان کارخانه قو در تهران تجمع اعتراضی کردند.مأ‌موران سرکوبگر کلانتری خزانه تجمع‌کنندگان را محاصره و تهدید می‌کردند.کارگران گفتند: روز چهارشنبه ١١اسفند هم این تجمع ادامه خواهد داشت.

 

٣٤ـ تجمع کارگران فضای سبز منطقه دو اهواز مقابل ساختمان شهرداری مرکزی

صبح روز ١٤ اسفند ١٢٤ کارگر فضای سبز اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری « سپهر قلعه گلی» در ناحیه دو منطقه دو شهر کار میکنند و دستمزد ماههای آذر، دی، بهمن را دریافت نکرده و هنوز از پرداخت مزد اسفند و عیدی پایان سالشان خبری نیست، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کردند.

 

٣٥ـ تجمع کارگران فضای سبز شهرداری بهبهان مقابل فرمانداری

کارگران پیمانی شهرداری بهبهان (شنبه ٧ اسفند ماه)، در اعتراض حجمی شدن شرایط کاری خود در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

 

٣٦ـ  اعتب کارگران کارخانه خودروسازی آکیا دویچ دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!

صبح روز٧اسفند، کارگران کارخانه خودروسازی آکیا دویچ در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها مطالباتشان دست از کار کشیدند و مقابل کارخانه تجمع کردند.

 

٣٧ــ تجمع اعتراضی فعالان محیط‌زیست و اهالی شهرستان ایذه‌  در محل سد کارون٣!

صبح روز٦اسفند،جمعی از فعالان محیط‌زیست واهالی شهرستان ایذه‌ با تجمع در مقابل سد کارون ٣ و در دست داشتن پلاکاردهایی با موضوعیت بی‌آبی ایذه، خواستار توجه و نگاه مسؤولان کشوری و استانی به این شهرستان شدند.

 

٣٨ـ اعتراض؛ کارگران شهرداری اهواز به دستمزدهای پرداخت نشده و خواست افزایش سطح دستمردها به بالای خط فقر شدند

روز ٦ بهمن کارگران منطقه ٤ شهرداری اهواز ضمن اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد هایشان خواستار افزایش حداقل دستمزدها به بالای خط فقر شدند.

 

٣٩ــ اعتصاب نامحدودهزاران  کارگر ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ!

٤٠٠٠هزار نفر از کارگران ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ روزپنج شنبه٥اسفند همزمان با سفر روحانی به استان خوزستان،به اعتصابشان ادامه دادند و اطراف میدان فرودگاه اهواز تجمع کردند.کارگران معترض پایان اعتصابشان را منوط به پرداخت مطالباتشان کردند.

 

٤٠ـ  تجمع کارگران ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ و فعالان محیط زیست اطراف میدان فرودگاه اهواز!

پیش از ظهر روز٥اسفند، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و فعالان محیط زیست همزمان با سفر  روحانی به استان خوزستان اطراف میدان فرودگاه دست به تجمع زدند.

 

٤١ــ اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به سیزدهمین روز رسید.

٥ اسفند: کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از ١٣روز قبل در اعتراض به تعویق ٥ماه حقوق و سایر مطالباتشان دست از کار کشیده‌اند،

 

٤٢ــ تجمع کارگران شاغل و بازنشسته پارسیلون برای چهارمین روز متوالی

از ابتدای ماه جاری تاکنون گروهی از کارگران شاغل و بازنشسته کارخانه پارسیلون خرم آباد مقابل ساختمان استانداری لرستان در حال تجمع هستند.

 

٤٣ـ اعتصاب وتجمع کارگران جاده رامیان به شاهرود

اعتصاب وتجمع کارگران جاده رامیان به شاهرود (شرکت مراغ)برای دومین روزمتوالی صبح روز٢اسفندبرای دومین روزمتوالی، کارگران جاده رامیان به شاهرود (شرکت مراغ)به اعتصابشان ادامه دادند و با تجمع مقابل ساختمان شرکت خواهان پرداخت مطالبات ١٠ ماهه خود شدند.

 

٤٤ــ اعتراض کارگران پتروشمی تکس آریا به اخراج ها

روز ٤ اسفند ٤٥ تن از کارگران شرکت پتروشیمی تکس آریا برای دومین بار طی روزهای گذشته نسبت به تصمیمی که کارفرما برای اخراج آنها گرفته است دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

٤٥ــ وعده وعید نمیخوایم، دستمزد و عیدی میخوایم

روز ٢ اسفند حدود ٥٠٠نفر از کارگران پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس که زیرمجموعه شرکت تهران جنوب محسوب می‌شوند، در اعتراض به چهارماه معوقات مزدی تجمع کردند.

 

٤٦ـ  جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد :

معاش آبرومندانه حق کارگران /مزد کنونی تنها برای ١٠ روز زندگی کافی‌است

جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد می گویند توقع کارگران از دستمزد سال ٩٦ کمتر از بقیه سال‌ها نیست چرا که «معاش آبرومندانه» و «بدون دغدغه» حق آنهاست.

 

٤٧ــ اعتراض به دو ماه مطالبات مزدی معوقه در محوطه کارگاه

صبح روز دو اسفند گروهی از کارگران شاغل در شرکت کشتی سازی بحر گستر هرمزاز شرکتهای تابعه مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) هستند، در اعتراض به دو ماه مطالبات مزدی معوقه در محوطه کارگاه تجمع کردند.

 

٤٨ــاعتراض به دو ماه مطالبات مزدی معوقه در محوطه کارگاه

صبح روز دو اسفند گروهی از کارگران شاغل در شرکت کشتی سازی بحر گستر هرمزاز شرکتهای تابعه مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) هستند، در اعتراض به دو ماه مطالبات مزدی معوقه در محوطه کارگاه تجمع کردند.

 

٤٩ــ تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان در مقابل استانداری

روز ١ اسفند کارگران روغن نباتی بخاطر طلبهایشان با پلاکارد، عیدی امسال ما، اخراج، بیکاری، بی پولی در مقابل استانداری تجمع کردند. این کارگران قبلا به همراه خانواده های در وسط شهر زنجان راهپیمایی داشتند.

اینرا هم بخوانید

زمینه های سیاسی ـ اجتماعی برگزاری روز کارگر در کردستان- نسان نودینیان

روز کارگر در شهرهای کردستان هر ساله برگزار میشود. سنت برگزاری روز کارگر در کردستان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *