اعلامیه مبارزان کمونیست بمناسبت اول مه ۱۳۹۶

در اول مه هر سال بخش اعظم جهان را فضای جداگانه ای از فضای سیاه و هراس و نا امنی که نظام  سرمایه داری بر جهان حاکم کرده در بر می گیرد. کارگران در این روز با طرح مطالبات خود و گرفتن مراسم و تجمعات و جشن و رژه در شهرها، پژواک مبارزه جوئی و اعتراض به این نظام را به سرتاسر جهان می فرستند.

اگر چه امروز طبقه کارگر و دیگر اقشار محروم در دنیا با منشاء مشقات و بیعدالتی آشنائی دارند و مستقیم تر از هر زمانی در مقابل جامعه سرمایه داری دست به مقاومت زده اند، اما فقر و بیکاری و شدت کار و درجه استثمار هم چنان افزایش میابد. اگر چه جامعه جهانی بیشتر از هر دوره ای از جنگ و مذهب و فاشیسم و بیعدالتی بیزار است و نیاز به عدالت و برابری و سوسیالیسم دارد، صحنه را دولتهای مذهبی و جنگ میان دارو دسته های آن، ملی گرائی و فاشیسم، و پدیده رها شده و غیر” نرمالی “چون ترامپ و رقابت میان قدرتهای بزرگ اشغال کرده اند. اکنون سایه جنگ و تحمیل جنگ های بزرگ تر و حتی اتمی و جهانی نا امن تر و فقر زده تر را بالای سر مردم گرفته اند.

براستی راز ماندگاری و دوام عمر این نظام پوسیده استثمارگر و سیر ناپذیر، این همه بیعدالتی و جنگ و کشتار و ویرانی چیست؟ چرا ویران کردن یک شهر بر روی ساکنینش و سلاخی دسته جمعی آدمها در خیابان و مدرسه و بیمارستان و اسید پاشی بر روی زنان و اشاعه فرهنگ ضد زن مرتبا تکثیر و تقویت می گردد؟  راه خلاصی بشریت از چنگال نظام سرمایه داری در گرو همبستگی طبقه کارگر و حزب سیاسی کارگری و ایجاد جامعه سوسالیستی است. طبقه کارگر و جامعه جهانی برای نجات از این وضعیت راهی غیر از این ندارد.

اعلام اعتصاب عمومی علیه ترامپ و سیاست های ضد زن و نژاد پرستانه او از طرف تعدادی از اتحادیه های کارگری آمریکا در روز اول مه امسال از اهمیت زیادی برخورد دار است. اگر این اعتصاب در این روز، روز اول مه انجام بگیرد، کارگران توانسته اند در یکی از مراکز و بانی اصلی این اوضاع در جهان به مقابله بر خیزند و توجه دنیا را به این حرکت سیاسی جلب خواهند کرد.

تحمیل دولت مذهبی به جامعه ایران و استبداد عریان اسلامی آن در جامعه، بخشی از آن مصائبی است که کارگران و مردم در ایران و جامعه بشری با آن در گیرند. در سال گذشته طبقه کارگر در ایران وسیع ترین مبارزات و اعتراضات توده ای در عین حال، متشکل ترین دوره چهار دهه اخیر خود را همراه با خانواده هایشان در مقابل جمهوری اسلامی و سرمایه داران به سر بردند. در نتیجه این مبارزات کارگری وزن اجتماعی طبقه کارگر بعنوان نقط امید در جامعه بیشتر شد و فعالین و رهبران کارگری آن در قامت رهبران و سخنگویان سیاسی جامعه ظاهر شدند.

روز اول مه روز اتحاد بین المللی و انترناسیونالیستی طبقه کارگر است. باید کارگران و مردم محروم و کمونیست ها با تمام شیوهای ممکن و قابل دسترس این روز را گرامی بداریم . این روز را با اعتراض به نظام سرمایه داری، با طرح مطالبات، مراسم و تجمعات گوناگون، رژه خیابانی و جشن و شادی بسر بریم. مبارزان کمونیست روز کارگر را به همه کارگران و فعالین کمونیست و مردم سکولار در سراسر جهان تبریک می گوید.

 

زنده باد اول مه روز بین المللی طبقه کارگر

زنده باد سوسالیسم

مبارزان کمونیست

اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۷ آوریل ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان کشوری در سنندج و کرمانشاه

روز ۱۱ مهر بازنشستگان کشوری شامل بازنشستگان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته همچون سه شنبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *