علل رشد تروریسم اسلامی

متن زیر پیاده شده مصاحبه با تلویزیون کانال جدید است که در روز ۱۷ خرداد (۷ ژوئن) انجام شد.

 

صبح روز چهارشنبه ۱۷ خرداد مجلس شورای اسلامی و محل دفن خمینی مورد حمله تروریست های اسلامی قرار گرفت. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. به گزارش مقامات حکومت اسلامی در این واقعه، تاکنون دستکم ۱۲ نفر کشته و ۴۲ نفر زخمی شده اند، ۶ تروریستی که به این دو محل حمله کرده اند نیز طبق گفته مقامات جمهوری اسلامی کشته شده اند.

 

در این زمینه با اصغر کریمی گفتگو میکنیم:

حزب کمونیست کارگری این حمله تروریستی را محکوم کرده چرا؟

اصغر کریمی: روشن است. اعمال تروریستی پشت سر خودش اعمال تروریستی دیگری را میاورد و مطلقا به نفع مبارزات مردم نیست. ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم و اعمال تروریستی فقط کمک میکند به جمهوری اسلامی که سرکوب بیشتری را در دستور بگذارد، اگر بتواند بگیر و ببند بیشتری راه بیندازد دستش علیه مردم بازتر شود، فشار را بیشتر کند و فضای ترس و پلیسی را دامن بزند. بعلاوه به جمهوری اسلامی کمک میکند که اعمال تروریستی خودش را در کشورهای منطقه که در چند سال گذشته هم داشته دامنه اش را وسیعتر کند و رقیب مقابل آن یعنی بلوک عربستان هم طبعا اعمال متقابلی انجام مدهد و این چرخه ادامه پیدا میکند و به گسترش تروریسم دامن میزند و فضای ناامن تری ایجاد میکند. با اقدامات تروریستی هیچوقت فضا برای مبارزات توده ای، برای اعتصابات کارگران و معلمان و اعتراض زنان و غیره ایجاد نمیشود برعکس میتواند مبارزه مردم را عقب براند. مردم البته جمهوری خبیث اسلامی و سیاست هایش را میشناسند میدانند که در مقطع جنگ ایران و عراق هم خمینی گفت جنگ برکت است چون میتوانستند برای عقب راندن و سرکوب مردم از آن استفاده کنند و کردند. امروز مردم با این سیاست آشنا هستند و بعید میدانم مرعوب سیاست های جمهوری اسلامی بشوند. ولی جمهوری اسلامی نهایت تلاشش را میکند که از این فرصت علیه مردم استفاده کند. مردم هم باید اینرا خنثی کنند و مبارازت حق طلبانه و عادلانه شان را گسترش بدهند.

 

کانال جدید: علت گستردگی تروریسم در خاور میانه و شمال آفریقا در این دوره چیست؟

اصغر کریمی: دلایل مختلفی دارد. البته تروریسم اسلامی چهاردهه است در منطقه فعالیت دارد. اولین آن خود جمهوری اسلامی است که ۳۸ سال است مشغول ترور علیه مردم است، به صورت زنان اسید میپاشد، قتل عام های دهها هزار نفره انجام داده، خیلی از افراد اپوزیسیون را در خارج از مرزهای ایران ترور کرده،‌ فتوای قتل کسانی را داده که علیه اسلام حرفی زده اند از جمله علیه سلمان رشدی، اینها همه تروریسم است. اعدام و به جرثقیل آویزان کردن مردم و حمله نظامی به مردم کردستان و ترکمن صحرا و سراسر کشور بخشی از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی بوده، قتل های زنجیره ای جزیی از کارنامه تروریسم جمهوری اسلامی بوده است. همینطور سیاست هایش در دفاع از بشار اسد و حوثی ها در یمن و جیش الشعبی در عراق و نیروهای تروریست در فلسطین و اکنون حمایت فعال از طالبان در افغانستان بعنوان یکی دیگر از شاخه های اسلام سیاسی و تروریست، که بعنوان یک جریان فوق مرتجع در دنیا مشهور است بخشی از کارنامه تروریسم جمهوری اسلامی است.

 

با اینهمه سه چهار واقعه در سالهای اخیردر گسترش تروریسم اسلامی در منطقه و در غرب نقش مهمی دارد. اولین مساله اشغال عراق است که فضا را برای سربلند کردن جریان اسلامی از جیش الشعبی تا داعش فراهم کرد و نقش بسیار مهمی در گسترش دامنه تروریسم داشت و علاوه بر جریانات تروریست اسلامی در عراق، نهایتا زمینه را برای اشغال بخش قابل توجهی از عراق توسط داعش هم فراهم کرد. دوم سرکوب انقلاب مردم سوریه توسط دولت بشار اسد که با حمایت جمهوری اسلامی و دولت روسیه صورت گرفت یک منشاء مهم رشد تروریسم و شکل گیری دار و دسته های مختلف تروریستی در سوریه و در منطقه بود. دولت عربستان که در این دوره بعنوان یک قطب منطقه ای سر بلند کرده است نیز یک فاکتور گسترش تروریسم در منطقه است. دولت عربستان قبلا داشت زندگی خودش را میکرد! البته با شمشیر سر مردم را میبرید و به این معنی یک دولت تروریست و جنایتکاری بود بود اما در این دوره به یک نیروی منطقه ای تبدیل شده و بویژه با حمایت قاطع ترامپ از دولت عربستان و کمک تسلیحاتی به آن و پشتیبانی سیاسی از آن ابعاد جنایات خود را در منطقه افزایش داده است. اینها دست به دست هم داده و شاخه های مختلف اسلام سیاسی هرکدام در رقابت با یکدیگر، دارند تروریسم را دامن میزنند. جمهوری اسلامی در چند کشور مشغول توطئه و ترور است و آنها هم در ایران و نقاط دیگر. به این معنی منشاء ترور در تهران یک پایش خود جمهوری اسلامی است و زمینه هایی که فراهم کرده است. مردم باید در مقابل هر دو شاخه اسلام سیاسی بایستند و دول غربی و در راس آنها دولت آمریکا را که به این فضا دامن میزنند شدیدا محکوم کنند.

 

کانال جدید: تاکنون واکنش مردم منطقه به تروریسم چه بوده است؟

اصغر کریمی: روشن است که قربانی اصلی تروریسم مردم هستند نه دولت ها. قربانی جنایات اسد و روسیه و جمهوری اسلامی در سوریه مردم این کشورند، قربانی تروریسم در عراق و افغانستان هم مردم این کشورها هستند و در سال های گذشته مبارزاتشان را علیه دولت ها و جریانات تروریستی در این کشورها گسترش داده اند. در افغانستان بعنوان مثال شاهد تظاهرات روشنایی بودیم که در ابعاد دهها هزار نفره علیه دولت این کشور که یک دستش هم در دستش طالبان است به میدان آمدند، در عراق شاهد تظاهرات های دامنه دار و سراسری مردم علیه دولت این کشور و جریانات اسلامی مثل مقتدا صدر و جیش الشعبی بودیم که مردم آنها را بعنوان تجار دین میشناسند و با شعار نه قومی نه دینی جامعه مدنی و یا شعار نان، آزادی، دولت مدنی و عدالت اجتماعی علیه آن صف آرایی کردند. سنگر اصلی مبارزه با اسلام سیاسی در ایران است و مردم ایران علیه آن که پیش قراول دولتهای اسلامی در منطقه و پیش قراول خود داعش و بنیانگذار یک شاخه اسلام سیاسی در منطقه بود ۳۸ سال است دارند میجنگند و حکومت اسلامی را که تفاوت اساسی با داعش یا طالبان ندارد در جبهه های مختلف به عقب رانده اند و اگر امروز جمهوری اسلامی عین داعش و طالبان عمل نمیکند بخاطر این است که مردم مبارزات مستمر و وسیعی داشته اند، زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان و اقشار مختلف مردم و جمهوری اسلامی را بدرجاتی مهار کرده اند اما ماهیت سیاست های جمهوری اسلامی تفاوتی با داعش و طالبان ندارد علیه زنان، علیه آزادی ها، برای تحمیل قوانین مذهبی تفاوت چندانی با هم ندارند و به این معنی مردم ایران الگوی مهمی در مقابل اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی هستند. مردم منطقه میتوانند درسهای زیادی از مبارزه مردم ایران بگیرند و کم و بیش گرفته اند. در سطح بین المللی هم مردم به هر شکل توانسته اند علیه تروریسم اسلامی ایستاده اند. بعنوان مثال در فرانسه موقعی که چارلی ابدو  را مورد ترور قرار دادند مردم در ابعاد میلیونی به خیابان آمدند در سایر کشورها هم هر اقدام تروریستی که اتفاق می افتد مردم یاد قربانیان آنرا گرامی میدارند، به احترام آنها یک دقیقه سکوت میکنند، تجمع میکنند. بهررو قربانیان ترور مردم اند و دولت ها هم از این مساله بعنوان فرصتی برای محدود کردن آزادی ها و پیشبرد سیاست های ارتجاعی خودشان استفاده میکنند.

 

کانال جدید: ارزیابی شما از نقش مردم ایران علیه تروریسم اسلامی چیست؟

اصغر کریمی: مردم ایران که برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنند، علیه سنگسار و اعدام اعتراض میکنند، سنگسار را عقب راندند که البته باید به نقش مهم حزب کمونیست کارگری در این مورد اشاره کرد، اینها سیاست های تروریسم اسلامی است که مردم علیه اش اعتراض میکنند. داعش با شمشیر سر میبرد و جمهوری اسلامی در میدانهای شهرها مردم را به جرثقیل آویزان میکند تا مردم را مرعوب کند. داعش زنان را بعنوان کنیز و برده میفروشد، جمهوری اسلامی جواز شرعی و اسلامی تجاوز به دختربچه های ۱۲-۱۰ ساله را تحت عنوان ازدواج صادر میکند، جمهوری اسلامی با اسیدپاشی و پونز به سر زنان حجاب را تحمیل میکند داعش به نوع دیگری. مردم ایران علیه همه اینها مبارزه کرده اند، علیه اختناق و سلب آزادیها، علیه فقر و محرومیت و علیه همه قوانین داعشی جمهوری اسلامی. سرنگونی جمهوری اسلامی کمک بزرگی به مردم منطقه است که از دست کل اسلام سیاسی رها شوند. با سرنگونی جمهوری اسلامی شاخه های دیگر اسلام سیاسی هم بشدت ضعیف میشوند و موضوعیت شان را به درجه زیادی از دست میدهند. و به این معنی مردم دنیا که میخواهند از شر تروریسم اسلامی خلاص شوند باید از مبارزه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و همینطور از مبارزه مردم عراق و افغانستان و دیگر کشورهای اسلام زده در دفاع از سکولاریسم، در دفاع از حقوق زن، در دفاع از آزادیها و حقوق مردم و علیه قوانین اسلامی مثل سنگسار و اعدام و شلاق و شکنجه حمایت کنند و یک جبهه جهانی بزرگی علیه کل اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی و دولتی که از اینها حمایت میکنند تشکیل بدهند.

 

مبارزه با تروریسم کار مردم است کار مردم ایران و انگلیس و افغانستان و عراق و فرانسه. کار دولت ها نیست. دولت ها چه دول منطقه و چه دول غربی به منطقه و به کل دنیا واقعا گند زده اند. این کار مردم متمدن و جهان متمدن است که با شعارهای آزادیخواهانه و سکولاریستی و غیر مذهبی و با خواست رفاه و عدالت و حرمت انسانی به میدان بیایند و دست شاخه های مختلف اسلام سیاسی را قطع کنند و در مقابل دولت هایی که با کمک تسلیحاتی و سیاسی و دیپلماتیک به دولت ها و جریانات اسلامی تروریسم را دامن میزنند قاطعانه بایستند. مردم ایران نقش بسیار مهمی علیه یکی از مهمترین سنگرهای اسلام سیاسی دارند و شایسته بیشترین پشتیبانی هستند.

اینرا هم بخوانید

جنبش بی‌حجابی در آستانه سال‌روز انقلاب- اصغر کریمی

کمتر مسئله‌ای در طول عمر ۴۴ساله جمهوری اسلامی مانند مسئله حجاب این‌چنین حکومت و همه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *