حزب کمونیست کارگری ایران:کارکنان مخابرات مشهد اعتراضشان را به مقابل اداره کار کشاندند

کارگران شرکت مخابرات مشهد که یک شرکت پیمانکاری است در هفتمین روز اعتصاب، اعتراض خود را به مقابل اداره کار مشهد کشاندند و بر خواست خود یعنی عقد قرارداد مستقیم و همچنین طبقه بندی مشاغل که در واقع خواستی برای افزایش دستمزد است پافشاری میکنند. کارگران مخابرات در سراسر کشور بارها برای این خواست ها دست به تجمع سراسری زده اند.

انعقاد قرارداد مستقیم و کوتاه کردن دست پیمانکاران یک خواست مهم کلیه کارگران مخابرات و میلیون ها کارگر و معلم و پرستار در سراسرکشور است که در مراکز بسیاری برای تحمیل این خواست دست به اعتراض زده اند. قراردادهای موقت دست کارفرما را باز گذاشته است که شرایط بسیار دشوارتری را به کارگران تحمیل کنند و از هر نوع حقی آنها را محروم کنند. نیروی میلیونی کارگران میتواند یکپارچه تر و متحدتر به میدان بیاید و خواست قرارداد مستقیم را به حکومت و کارفرمایان تحمیل کند. باید جنبش قدرتمندی در سطح شهرها و در سطح سراسری شکل بگیرد.

اعتراضات سراسری کارگری که در سالهای گذشته شاهد آن بوده ایم نشان میدهد که شبکه های وسیعی میان کارگران مراکز مختلف شکل گرفته است. تجربه اعتصابات و تجمعات سراسری معلمان که با اتکا به روابط وسیع میان فعالین آنها در سطح کشور شکل گرفته است، الگوی خوبی از این نظر بدست داده است. چنین شبکه هایی باید در رشته های مختلف در سطح کشور گسترش یابد و رابطه مستحکم تری میان آنها ایجاد شود. حضور خانواده های کارگری در تجمعات و شبکه های کارگری نیز یک اهرم بسیار قدرتمند دیگر است که راه را نه تنها برای جلب توجه و همبستگی مردم شهر فراهم میکند، بلکه جنب و جوش در سطح کشور را دامن میزند. خواست های سراسری باید با مبارزات سراسری به نتیجه برسد و مبارزات سراسری نیاز به گسترش جمع ها و شبکه های کارگران دارد. طبقه کارگر قدرت بالقوه زیادی دارد که باید به کار انداخته شود تا هیچ نیرویی نتواند در مقابل آن مقاومت کند. شبکه ها و مبارزات سراسری در عین حال پایه شکل گیری تشکل های سراسری و توده ای کارگران را نیز فراهم میکند که امروز بیش از هر زمان برای کارگران حیاتی شده است.

حزب کمونیست کارگری از کارگران مخابرات قاطعانه حمایت میکند و کلیه کارگران در سراسر کشور را به حمایت از آنها و خواست آنها فرامیخواند. هر مبارزه ای برای خواست های سراسری میتواند و باید با حمایت سایر بخش های کارگران روبرو شود. فعالین کارگری را به گسترش ارتباط با حزب کمونیست کارگری فرامیخوانیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ تیر ۱۳۹۶، ۲۸ ژوئن ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان در سراسر کشور دست به تجمع زدند

بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *