دولت آلمان مجبور شد اعتراف کند: حکومت اسلامی ایران به رشد اسلامیسم در آلمان یاری میکند!

حلقه محاصره دور سازمانهای اسلامی وابسته به حکومت اسلامی ایران در آلمان تنگتر میشود.

قرار بود اواخر ماه گذشته در برلین گروه کاری سه روزه با حضور وابستگان حکومت اسلامی از جامعه المصطفی و سازمان شیعیان آلمان برگزار شود با عنوان اسلام واقعگرا در مقابل رادیکالیزم اسلامی ، این یک تقلا از سوی حکومت اسلامی ایران بود در بلبشوی موجود و فضای ترور و وحشتی که سازمانهای اسلامی در اروپا و آلمان ایجاد کرده اند، از آب گل آلود ماهی بگیرد.

حکومت اسلامی ایران میخواست در فضایی که سلفی ها و وابستگان به حکومت عربستان سعودی، از سوی مردم آلمان و اروپا مورد اعتراض و نقد هستند، خود را آلترناتیو اینها جا زده و اعلام کند مادام دولت آلمان در حال لاس زدن با سازمانهای اسلامی است و اسلام را جزیی از آلمان تعریف میکند، پس بجای سلفی ها، اسلامیهای وابسته به ایران را تقویت کنید و اولین برنامه همان گروه کاری سه روزه بود.

این خبر که قرار است وزارت زنان و خانواده آلمان کنفرانس وابستگان به حکومت اسلامی را با ١٨ هزار یورو کمک کند، از طریق روزنامه بیلد و نویسنده این نشریه آنته شیپمن افشا شد.

بلافاصله اعتراضاتی به این کنفرانس در آلمان راه افتاد . از جمله نامه سرگشاده ١١٠ نفر از شخصیت های آلمانی، به ابتکار سازمان استوپ دی بمبه ، به این کمک وزارت زنان و نامه سرگشاده مینا احدی به وزیر زنان که با پاسخ وزیر روبرو شد. وزارت زنان و خانواده تویت کرد که نامه مینا احدی را وزیر پاسخ خواهد داد و درست یک روزقبل از کنفرانس  وزارت زنان اعلام کرد کمک مالی را پس گرفته و کنفرانس رسما ملغی شد.

همان روز در برلین کنفرانس مطبوعاتی با حضور سه نفر از معترضین و از جمله مینا احدی در محل کنفرانس های دولتی تشکیل شد و در این مورد صحبت شد. چند روز بعد از این واقعه نماینده حزب سبز در آلمان فولکر بک طی یک استیضاح کوتاه از دولت خواست به این سوالات پاسخ دهد، سازمان اسلامی هامبورگ وابسته به حکومت اسلامی و همین دو نهاد جامعه المصطفی و سازمان شیعیان در آلمان مشغول چه کاری هستند، فعالیتهای این سازمانها و رابطه آنها با سازمانهای تروریستی در منطقه خاورمیانه و تبلیغات این سازمانها در آلمان بر چه مبنایی است. فولکربک نوشت : “حکومت اسلامی ایران میخواهد ایدئولوژی ضد انسانی خود را در اروپا منتشر کند و از جامعه شیعیان آلمان استفاده میکند ما نباید ساکت اینرا نظاره کنیم”.

“ما نباید قبول کنیم شیعیان در آلمان زیر نفوذ حکومتی قرار بگیرند که حقوق انسانی را زیر پا له میکند. زنان و همجنسگرایان و منتقدین را تحقیر میکند و آزار میدهد ، آنها را زندانی و شکنجه میکند و یا با مجازاتهای قرون وسطایی، به شدیدترین وجه حقوق انسانی را زیر پا میگذارد.”

دولت به این استیضاح کوچک پاسخ میدهد:

“بله حکومت اسلامی ایران سازمانهای اسلامی شیعه را مورد استفاده قرار میدهد برای صادر کردن ایدئولوژی اسلامی خود. سازمانهای وابسته به حکومت اسلامی ابزاری در دست دولت ایران برای صادر کردن اسلام هستند و ما به این معضل تا کنون کم توجه بوده ایم. ”

این پاسخ دولت آلمان به  سوال حزب سبز آلمان است. مهمترین سازمان مرکز اسلامی هامبورگ است . مرکزی که در کنار سفارت حکومت اسلامی مهمترین نهاد وابسته به حکومت اسلامی ایران است ” یکی از بزرگترین مراکز تبلیغات اسلامی در اروپا” از سال ٢٠١٠ حتی فعالیتهای رادیکال این سازمان بیشتر هم شده است . مسئولین این نهاد با حزب الله لبنان روابطی دارند.

حلقه محاصره در اطراف مرکز شیعیان تنگتر میشود. رابطه مرکز اسلامی هامبورگ و تائیرات آن بر مرکز شیعیان و فعالیتهای اینها روی مردم که با ١٥٠ مرکز و مسجد همراه است از طرف محافظین قانون اساسی هم زیر نظر بوده است.

پخش خبر پاسخ دولت آلمان به حزب سبز بعد از کنسل شدن کنفرانس حکومت اسلامی در آلمان توجه زیادی بخود جلب کرد. در سایت اینترنتی نشریه مهم ” اما” روز گذشته خبر این واقعه منتشر شد . اما نوشت:

فعالیتهای ایران در آلمان، زمینه ساز تعرض ایدئولوژی اسلامی است و این تعرض طبعا روی شیعیان موثر است.  اینرا اکنون دولت آلمان در پاسخ به حزب سبز اعلام میکند : مرکز اسلامی هامبورگ بطور مثال یکی از مهمترین سازمانها برای تبلیغات و پروپاگاند در اروپا است همچنین سازمان شیعیان و جامعه المصطفی در برلین ، اینرا دولت پاسخ داده است.

اما در اشاره به کمپینی که باعث شد این مباحث رو آمده و دولت را وادار به پاسخگویی کند به نامه مینا احدی به وزیر زنان اشاره میکند :

مینا احدی که همسرش در ایران اعدام شده است و از ٢٠ سال قبل در آلمان زندگی میکند در یک نامه سرگشاده اعتراض به وزیر زنان بارلی فرستاد که ما در سایت اینترنتی ” اما” آنرا پخش کردیم. : شما به مبارزه و اعتراضات خواهران من در ایران خیانت میکنند که فکر میکنند زنانی که در آزادی و جامعه آزادتر زندگی میکنند مبارزه آنها را دیده ، این مبارزه را درک کرده و از آن دفاع میکنند. بسیاری از ایرانیها زندگی خود را در این مبارزات به خطر می اندازند. با نگرانی فراوان مشاهده میکنم سازمانهای اسلامی با کمک سیاستهای دولت آلمان خود را در آلمان و اروپا گسترش داده ، و نفوذ بیشتری پیدا میکنند”

اکنون فشارها به وابستگان حکومت اسلامی در آلمان بیشتر میشود. این واقعه مهمی است که باید آنرا ادامه داد. حکومت اسلامی ایران دید که یک تفاوت این حکومت با دولت عربستان سعودی اینست که به یمن افشاگریهای اپوزیسیون سرنگونی طلب و چهره هایی که در آلمان و اروپا، در مورد جنایات و فجایع این حکومت در ایران افشاگری کرده و سالهای سال علیه این حکومت جنگیده اند و به یمن حضور دائمی چهره هایی در جنبش نقد به مذهب و اسلام، وابستگان مرتجع و تروریست این حکومت نمیتوانند راحت دست و پای خود را باز کرده و به فکر اشغال جاهای خالی سلفیست ها و تروریست های وابسته به عربستان سعودی باشند. اتفاقا دارد حمله به کل جنبش اسلامی و تغییر در سیاست مماشات و همراهی دولت آلمان از نقطه ضعف آن آغاز میشود. یعنی قطع کمکها به حکومت اسلامی و خالی کردن جای پای این حکومت، طبعا این روند زیر فشار افکار عمومی در آلمان و انتقاد مردم به همکاری دولت آلمان با سازمانهای اسلامی،  ادامه پیدا خواهد کرد. .

این واقعه مهمی برای ایرانیان ساکن آلمان است و توصیه میکنم این وقایع را با دقت پیگیری کرده و در آن سهیم و دخیل شوند.

مینا احدی

لینکهای مربوطه :

http://www.emma.de/artikel/islamverbaende-skandaloese-ignoranz-334791

http://www.bild.de/politik/ausland/frauenrechte/antwort-bundesregierung-iran-52983568.bild.html

 

اینرا هم بخوانید

دهان شماها را باید گل گرفت! و این امر زنان است!

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.