عربده کشی همزمان لمپن های جمهوری اسلامی و ناسیونالیست-فاشیستهای ترک علیه مردم کرد زبان محکوم است

حکومتها و قدرتمداران علاوه بر اقدامات”قانونی” برای سرکوب اعتراضات مردم و جلوگیری از اتحاد مردم حول خواستهای انسانی و مشترکشان، و برای منحرف کردن افکار عمومی از اصلی ترین عوامل مشقات و سختیهای زندگی شان دست به شگردهای “غیرقانونی” هم میزنند. تشکیل احزاب و گروههای فاشیستی. نژادپرستانه و ملی و یا گروههای عربده کش طرفدار این یا آن باشگاه ورزشی چنین نقشی را در جامعه بازی میکنند. کپی وطنی این قبیل گروه ها و دستجات در آذربایجان، اینروزها، تحت نامهای مختلف، از مثل گرگهای خاکستری و یا گروههای ملی مدنی فعالیت میکنند. اینها با شعارهائی چون دفاع از “خاک ترک”، “فرهنگ ترک” و “زبان ترک” مشغول پراکندن احساسات کهنه و ارتجاعی نژادپرستانه و نفرت انگیز علیه مردم فارس زبان و کرد زبان هستند.

مردم آذربایجان خیلی هوشیارتر، مترقی تر و بافرهنگتر از آن هستند که دنباله رو اینگونه جریانات فاشیسی شوند. جوانان آذربایجان اخلاقیات، ارزشها و رفتارهای اجتماعی خود را نه از قران، نه از افکار پوسیده و کهنه بلکه، از مترقی ترین افکار بشریت امروز اقتباص میکنند.

فراخوان من به جوانان آذربایجان این است که اجازه ندهید تا توطئه های مستقیم و غیرمستقیم جمهوری اسلامی در منطقه جامه عمل بپوشد و رفتار های کثیف فاشیستی و نژادپرستانه به اسم شما انجام گیرد. اگر عده ای نژادپرست و عربده کش در استادیوم های ورزشی شعارهای شرم آور فاشیستی و نژادپرستانه سر دادند، شما هم شعارهائی که برازنده شماست سر دهید. اگر آنها شعارهائی علیه مردم کرد زبان و یا مردم فارس زبان سر دادند، شما بگویید:
تورک، کورد، فارس بیر اولسون، فاشیستلر یوخ اولسون
انسان انسان اولسون، فاشیستلر یوخ اولسون
تورک، کورد، فارس بیر اولسون، اسلامی حکومت یوخ اولسون

 

جليل جليلى
۱۱ مهر ماه ۹۶

اینرا هم بخوانید

بحثى در رابطه با مقوله و مفهوم انقلاب

اخيرا تعدادى از اعضاى حزب كمونيست كارگرى شروع كرده اند به طرح مخالفتهاى خود با …

One comment

  1. مرگ بر فاشیسم

    در قضیه رفراندوم کردستان چیزی که جالب بود اتحاد فاشیستی عرب ترک و فارس علیه کردها بود یعنی این سه در برخورد با جانیان داعشی اینقدر با هم متحد نبودند که علیه کردها بودند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.