جمهوری اسلامی باید از نمایشگاه کتاب فرانکفورت اخراج شود!

 از روزهای١١ تا  ١٥ اکتبرامسال نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان شروع به کار خواهد کرد. جمهوری اسلامی هر سال تقلا کرده است در این نمایشگاه شرکت کند. اما هر سال با اعتراض مخالفان روبرو شده و غرفه هایش به محلی از افشاگری علیه آن روبرو شده است. امسال هم جمهوری اسلامی حضور در این نمایشگاه را تدارک دیده است.

جای جمهوری اسلامی در نمایشگاه کتاب نیست. این حکومت ضد  آزادی بیان و آزادی اندیشه است و کوچکترین انتقاد و مخالفت سیاسی را با زندان و شکنجه پاسخ داده است. هرسال شمار بسیاری از جوانان را به جرم ابراز نظر در مدیای اجتماعی دستگیر و زندانی میکند. هزاران نفر را به جرم مخالفت با حکومت و بجرم داشتن عقاید دیگر زندانی، شکنجه و اعدام کرده است، حکومتی که در همین زمان حاضر صدها فعال سیاسی را در زندان نگه داشته است و تنها در چهارسال اول دولت روحانی بیش از ۲۰۰۰ نفر را اعدام کرده است، جایش در نمایشگاه کتاب نیست. حکومتی که به جرم نوشتن کتاب، فتوای قتل سلمان رشدی را صادر کرده، شاعران و نویسندگان منتقد را زندانی کرده، رسما وزارتخانه “فرهنگ و ارساد اسلامی”را برای  سانسور کتاب و نشر افکار عقاید سازمان داده است جایش در نمایشگاه کتاب نیست.

هیچ توجیهی از قبیل «آزادی بیان و نشر» برای حضور رژیمی که کتاب میسوزاند و کتاب نویس و کتاب خوان را شکنجه و اعدام میکند و یک وزارتخانه به اسم وزارت ارشاد برای سرکوب و سانسور و تحت تعقیب قرار دادن نویسندگان مخالف و منتقد دایر کرده است، در نمایشگاه کتاب قابل قبول نیست. مماشات دست اندرکاران نمایشگاه با نمایندگان وزرات ارشاد جمهوری اسلامی، دهن کجی آشکاربه مردم ایران و به هرنوع آزادی بیان و عقیده است. جمهوری اسلامی و نهادهای به اصطلاح فرهنگی و غیر فرهنگی اش باید همه جا بایکوت شوند و از همه مجامع و نهادهای بین المللی و درهمه کشورها بیرون انداخته شوند.

غرفه های تدارک دیده شده برای جمهوری اسلامی باید برچیده شود و «انتشاراتی» های جمهوری اسلامی از نمایشگاه اخراج شوند. مخالفان جمهوری اسلامی را فرامیخوانیم که در این نمایشگاه حضور بهم رسانند تا هم انتشاراتی های جمهوری اسلامی و وزارت ارشادش و هم مسئولین نمایشگاه بدانند که نمایشگاه کتاب جای جمهوری اسلامی و انتشاراتی هایش نیست. در این نمایشگاه شرکت کنید و علیه حکومت اعدام و سرکوب و سانسور اعتراض کنید.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- آلمان

اکتبر ۲۰۱۷

*******

Raus mit der islamischen Republik Iran aus der internationalen Buchmesse in Frankfurt 

Vom 11. bis 15. Oktober 2017 findet die internationale Buchmesse in Frankfurt statt.Die islamische Republik Iran wird an der Frankfurter Buchmesse teilnehmen. Ihre Teilnahme an der Buchmesse bleibt erfolglos, weil die Oppositionelle den wahren reaktionären Charakter des Regimes für die Messebesucher zur Show stellt.

Die islamische Republik darf keinen Stand bei der Frankfurter Buchmesse erhalten.Diese Regierung ist gegen Meinung- und Redefreiheit. Jede/r Kritik oder politischer Widerstand wird von der islamischen Regierung als Straftat betrachtet.

Jedes Jahr werden tausende Junge Leute wegen kritischer Meinungsäußerung in sozialen Medien verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Eine Regierung, die momentan hunderte politische Aktivisten in den Gefängnissen festhält, und allein in Rohanis Regierungszeit mehr als 2000 Menschen hingerichtet hat, ist bei der Frankfurter Buchmesse fehl am Platz.

Eine Regierung, die den Salman Ruschdi wegen Verfassen eines Buches zum Tode verurteilt,kritische Dichter und Schriftsteller verhaftet, ein Ministerium, „Das Ministerium für Kultur und islamische Belehrung“ zur Überwachung der Zensur gründet, darf keine Genehmigung  zur Teilnahme an der internationalen Buchmesse in Frankfurt erhalten.

Die vorgesehenen Stände für die islamische Republik müssen zurückgenommen und ihre Verlage aus der Buchmesse raus geschmissen werden.

Wir rufen alle Oppositionelle auf, gemeinsam gegen die Anwesenheit der Vertreter des islamischen Regimes in der internationalen Buchmesse in Frankfurt und gegen die Unterdrückung und Zensur zu protestieren. Ort und Zeit der Protestaktionen wird später bekannt gegeben.

Auslandorganisation der Arbeiterkommunistische Partei Iran- Deutschland

Oktober 2017

اینرا هم بخوانید

یک سال از قتل مهسا (ژینا)امینی گذشت «انقلابی که مرزها را در هم شکست»: شمی صلواتی

یک سال از انقلاب زن، زندگی،آزادی گذشتیک سال از سرآغاز دور تازه‌ی از اعتراضات که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *