گرامی باد یاد و خاطره محمد جراحی کارگر کمونیست و کادر حزب کمونیست کارگری ایران

سخنرانی مینا احدی در مراسم یاد بود محمد جراحی در شهر کلن آلمان:

من به نوبه خودم تسلیت میگویم به خانواده محمد جراحی به همشهریان خودم و به مردم تبریز.

محمد جراحی در این ویدیو با لهجه خیلی شیرینی از آذربایجان صحبت میکرد و مراسمی که بر گزار شد در تبریز بود که شاهرخ زمانی و تعداد زیادی از کمونیست هایی که ما از دهه ٦٠ میشناختیم در آنجا دفن شده اند. برای ما و خود من که در تبریزبودیم یادآور خاطرات دردناکی بود. ما برای اولین بار که آن جا رفتیم جمهوری اسلامی پسر جوانی به اسم مسعود را برای اینکه بقیه را بترساند تکه تکه اش کرده بود و ما برایش مراسم گرفتیم. همانموقع  ٣٨ سال قبل ما سرود انترناسیونال خواندیم. ما داریم در مورد جامعه ای حرف میزنیم که جمهوری اسلامی قوانین شریعت ، ضد انسانی بودن و وحشیگری و بربریتش آن جامعه‌ را شخم زده است، بنظر من جامعه ایران بلند شده است و این انترناسیونال که بر مزار محمد جراحی خوانده شد مهر باطلی است بر حکومتی که با اسلام آمد با قوانین شریعت آمد، با قوانین ضد انسانی آمد.  همانموقع در دهه ٦٠در تبریز  هرکس که حرف زد را کشتند، دکتری که به کمونیستی که در آن مقطع داشت مبارزه میکرد  کمک کرده بود رفتند در داخل مطبش گلوله زدند و کشتند. جمهوری اسلامی اینگونه سر کار آمد حکومتی که میخواست ایران را اسلامی کند حکومتی که میخواست قوانین، سنتها و اخلاقیات آن جامعه را عوض کند و بنظر من طوفان درو کرد.  نه به این  خاطر که من از ایران هستم، من خیلی جاها به زبان آلمانی هم اینور و آنور سخنرانی میکنم و همیشه گفته ام ایران جامعه ای است که بلند شده است و جواب بربریت سرمایه داری قرن را میدهد، جامعه ای که بلند شده است،  این جامعه حکومت اسلامی را نپذیرفت درتمام ابعاد آنرا نپذیرفته است. از زنان باحجاب که دارند بدون حجاب بیرون میروند، چهارشنبه های بی حجاب اعڵام میکند، از اینکه گفته بودند اگر بخواهید با هم ارتباط داشته باشید باید آخوند و ملا خبردار باشند که اصلا مردم به ریشش میخندند. اینکه حقوق کودک، حقوق همه انسانها را زیر پا گذاشته است و ما الان از ایران تلالو شعارهایی را میبینیم که احترام میگذارد به حقوق کودک و به حقوق زن احترام میگذارد.  مبارزه میکنند برعلیه بی عدالتی و زندانی سیاسیش کسی هست که از درون زندان از کل بشریت دفاع میکنند. این مهم است! این مهم است دیدن کارگری که میبرند تو زندان و در واقع روزهای آخر زندگیش است اعلام میکند که بگویید من کمونیست بودم، و اعلام کنید که وابسته به حزب کمونیست کارگری بوده ام. بنظر من این هم داره جامعه ایران را جلو میبرد و جلو برد. اتفاق مهمی بود افتاد. چرا اینطوری است. جمهوری اسلامی وصله ای ناجور بود و آنرا نپذیرفتند برای اینکه فرهنگ غربی در جامعه ایران همیشه محبوب بوده است، برای اینکه این وصله ناجور را مردم پسش زدند و در عین حال در آن جامعه و در فضای آن جامعه کمونیسم پخش شد. این مهم است! در شرایطی که گفتند کمونیسم مرده است، بنظر من باید اینرا باصدای بلند گفت، منصور حکمت در یک جلسه که من هم شرکت داشتم گفت اگر من هم از بین رفتم اگر از زیر خاک هم بوده حرفهای مرا بیرون میاورند و این جامعه از آن دفاع میکند. بنظر من دارند میکنند. ما حالا با چپی طرف هستیم با کسانی که اسم خودشان را اپوزیسیون گذاشته اند ولی وقتی که یک رهبر کارگری  میگوید من کمونیست هستم تنشان میلرزد و میگویند نه نه بقیه ممکن است به خطر بیافتند، ما با اینها از روزی که جمهوری اسلامی سرکار آمد در حالا جنگیم. چپی که در آنموقع میگفت خمینی ضد امپریالیست است حرف نزنید  حجاب مهم نیست، زنهای ژیگول و بالای شهری فقط در مورد حجاب حرف میزنند، تا کم کم آمده اند مثلا به اسم خودمان داشتیم مقاله مینوشتیم میگفتند خطر امنیتی دارد. من وقتی که اروپا آمدم همین بحث بود با یک اسم دیگری خودت را معرفی کن ولی جنبشی که من از آن آمده ام و یاد گرفتم میگفت سینه سپر کن و حرفت را با چهره خودت بزن، مردم اگر میخواهند انتخاب کنند باید نقطه قدرتها و نقطه ضعفها و احساسم را با همه وجود  ببینند. اگر میخواهیم جامعه ایران را رهبری کنیم اگر میخواهیم  جمهوری اسلامی را بیندازیم، اگر میخواهیم بگوییم که من بعد از جمهوری اسلامی میتوانم جامعه را رهبری کنم باید به مردم اجازه بدهیم که من را با اسم  و مشخصات خودم ببینند بنظر من اون جامعه دارد رهبران خودش را میبیند. جعفر عظیم زاده با مبارزه ای که کرد عمـلا جمهوری اسلامی را   در زمینه امنیتی کردن اعتراضات به شکست کشانید این ثبت شد در تاریخ به هر شکلی که بود با اعتصاب غذا تا پای مرگ رفت، ما همیشه نگرانش بودیم ولی اعلام کرد وقتی که میگوییم سفره کارگر خالی است نمی توانید بگویید خامنه ای روحش لرزید امنیتی است.   ما داریم مبارزه میکنیم برای زندگی بهتر و این حربه را از دستشان گرفتند.                      رفقا! دوستان! جمهوری اسلامی از همه رهبران اعتراضات اجتماعی  گروگان میگیرد، از مبارزه برای حقوق زن گرفته تا مبارزه بر علیه اسلام و مذهب تا مبارزه برای دفاع از حقوق کارگر و معلم و کودک و دانشجو گروگان میگیرد. تعدادی را میبرد زندان تا پای مرگ شکنجه میکند و زیر فشار میگذارد تا از بقیه زهر چشم بگیرد، برای اینکه بگوید اگر  اعتراض کنید به این روز میافتید و رهبران کارگری تو زندان چنان دفاع کردند چنان آزادمنش بودن چنان اطلاعیه های سطح بالا دادن که بنظر من  در این زمینه هم جمهوری اسلامی را بشکست کشانیدند. پس ما در مورد جامعه ای حرف میزنیم که در آستانه شورش و انداختن جمهوری اسلامی و توضیح دادن یک آینده انسانی است.  من ادعا میکنم که کمونیسم در جامعه ایران شخم خورده است و بنظر من این جامعه بعد از رفتن جمهوری اسلامی آماده است چه در مورد  مبارزه بر علیه بی حرمتی و بی حقوقی زن و کودک و همه این مسائل و چه  در رابطه با عدالت اجتماعی حقوق انسانی و حقوق برابر و غیره  جامعه ما کاملا آماده است اگر خون نپاشند اگر حمله نکنند این جامعه میتواند جواب جمهوری اسلامی را بدهد و ما باید مفتخر باشیم  ٤٠ سال مبارزه کرده ایم خیلی از ما عزیزانمان را از دست داده ایم ، خیلی از ما سختی های زیادی را کشیده ایم ولی باید جامعه در آنجا و در غرب هم به احترام ماها بلند شوند که سالهای سال مبارزه کردیم و پرچم کمونیسم را دستمان گرفتیم در شرایطی که میگفتند ساکت و میگفتند  به شکست کشیده شده است ما اینکار را کردیم و حالا جامعه ایران دارد بلند می شود

به احترام همه رهبران کارگری و رهبران کمونیست و تمام رهبران و فعالین عرصه های مختلف مبارزه بلند شویم و دست بزنیم

زنده باد

اینرا هم بخوانید

دهان شماها را باید گل گرفت! و این امر زنان است!

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.