کارگران در هفته ای که گذشت

انترناسیونال ٧٤٠

بحث بر سر گرانی نان و جلو آمدن بحث دستمزدهای چند بار زیر خط فقر، تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر بنا بر فراخوان قبلی اعلام شده، تدارک تجمع سراسری بازنشستگان برای فراخون نونزدهم آذر ماه خود در مقابل مجلس اسلامی، خبر در مورد وضعیت رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد در زندان در کنار اخبار اعتراضی هر روزه کارگری، سر تیترهای مهم اخبار و مسائل هفته گذشته هستند.

جنجال گرانی نان

در حالیکه قرار بود از روز چهارم آذر ماه در تهران و از دوشنبه ٦ آذر ماه  در استان‌ها قیمت نان با افزایش قیمت ۱۵ درصدی همراه باشد، روحانی در همان روز ٤ آذر این تصمیم را فعلا منتفی اعلام کرد.  جالب اینجاست که خبر افزایش قیمت نان بلافاصله  ولوله ای در میان مردم به راه انداخت. در دل نزاعهای حکومتی، مقامات دیگرشان با گفتن اینکه قرار بوده نان ١٥ درصد اضافه شود، اما با کاهش وزن چانه یا خمیر نان ٣٢ درصد اضافه شده، سعی کردند بازار چانه زنی را بر سر میزان این افزایش داغ کنند. اما حرف مردم این بود که نه تنها قیمت نان نباید افزایش یابد، بلکه سوبسیدهایی که از کالاهای اساسی ای چون نان حذف شده، باید بازپرداخت گردد. بحث مردم این بود که قیمت نان در عمل مدتهاست که افزایش یافته و تهیه آن همین امروز نیز برای خیلی از ما دشوار است. حرف مردم این بود که در حالیکه دستمزدها چند بار زیر خط فقر است، اینان میخواهند قیمت نان را رسما افزایش دهند و سفره ما را از نان هم خالی کنند. حرف مردم این بود که آخر سال است و میخواهند با این کار زمینه های گرانی های بیشتر را برای سال آتی پی ریزی کنند، نان  که گران شد، گرانی های دیگر بدنبالش خواهد آمد، و اینها بحث های داغی بود که در کوچه وخیابان و در مدیای اجتماعی در میان مردم جریان داشت. با به پا شدن چنین جنجالی بر سر گرانی نان، ترسیدند و خودشان آنرا یک زلزله اجتماعی خواندند و روحانی فورا افزایش قیمت نان را ” فعلا” منتفی اعلام کرد.

خصوصا این اتفاق در حالی روی میدهد که جامعه ملتهب است. زلزله غرب کشور و موج همبستگی مردم با زلزله زدگان نمادی روشن از اعتراض و خشم  مردم علیه کل حکومت و بساط دزدسالارش بود. زلزله ای که ابعاد سیاسی بسیاری برای حکومت داشت. بعلاوه گسترش دامنه فراخوان های اعتراضات سراسری کارگری و ابعاد اجتماعی تر و وسیعتر این اعتراضات، از جمله تجمعات سراسری هر روزه کارگران، بازنشستگان و بخش های مختلف مردم در برابر مجلس اسلامی و مراجع مختلف دولتی علیه فقر، گرانی، تبعیض، نابرابری ، اختلاس ها و برای داشتن یک زندگی انسانی، فضای پر و تب و تابی از اعتراض و مبارزه در میان کارگران را به نمایش میگذارد. پژواک اعتراض مردم در برابر گرانی نان، کل حکومت را به هراس انداخت و عجالتا عقب نشستند. و نه تنها این بلکه اکنون بحث از موضوع نان فراتر رفته است. مردم پول آب، برق و گاز را نمیدهند و اخبار حکایت از اعتراضات جمعی آنان در مقابل مامورین زورگوی دولتی برای گرفتن  پول آب و برق و گاز حکایت دارد. همچنین بحث بر سر خواست افزایش دستمزدها دوباره بالا گرفته است. خصوصا آخر سال است و موعد تعیین حداقل دستمزدها برای سال آتی رسیده است. دولت کمیته مزد خود را تعیین کرده است و جبهه بندی ها دارد شکل میگیرد. کارگران به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر اعتراض دارند و به عنوان اولین گام خواستار افزایش فوری دستمزدها به  بالا تر از رقم ٤ میلیون تومانی خط فقر هستند. و این خواست امروز به شعار اعتراضی تجمعات سراسری کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و بخش های وسیع حقوق بگیران جامعه تبدیل شده است. خلاصه کلام اینکه بحث بر سر نان، بحث بر سر زندگی و معاش است. بحث بر سر حقوقهای نجومی مقامات حکومتی و فلاکت عمومی مردم است. مردم در دفاع از زندگی و معیشتشان ایستاده اند و زندگی ای انسانی را طلب میکنند. مردم خواستار جارو شدن کل این بساط توحش و بربریت هستند.

بازنشستگان در تدارک تجمع سراسری ١٩ آذر در مقابل مجلس

بازنشستگان در ادامه اعتراضاتشان برای پیگیری خواستهای خود تحت عنوان ” مهمترین تجمع سال٩٦” به تجمع سراسری در ساعت ده صبح روز ١٩ آذر فراخوان داده اند. بخش های مختلف بازنشستگان به تدارک این روز میروند و با پوستر هایی که رویش نوشته شده “همه می آییم” به استقبال این روز میروند. تاکید فوری بازنشستگان بر اختصاص بودجه لازم برای پاسخگویی به خواستهایشان است. تاکید آنها به اجرای یکساله طرح همطرازی مشاغل است.

یک نکته جالب در فراخوان بازنشستگان تاکید بر اتحاد حداکثری است. از جمله در بخشی از فراخوان آنها با اشاره به اینکه در تهران ٢٠٠ هزار بازنشسته کشوری هستند که اگر هر کدام ٥ نفر را با خود بیاورد نیروی عظیمی خواهند بود، تلاش دارند نیروی سراسری خود را همراه با خانواده ها به میدان بیاورند.

اعتراضات بازنشستگانَ، گرد آمدن آنها در گروههای مبارزاتی چند هزار نفره از شهرهای مختلف در تلگرام، بحث و تبادل نظر در این گروهها بر سر خواستها و مطالباتشان و تبدیل آنها به شعار ها و قطعنامه های اعتراضی همه و همه دستاوردهای مهم بازنشستگان در زمینه سازماندهی اعتراض و مبارزه است. گروههای مبارزاتی بازنشستگان در تلگرام بطور واقعی نقش مجمع عمومی و دخالت حداکثری توده بازنشسته را انجام میدهد و بستر واقعی سازمانیابی توده ای آنها را فراهم کرده است. از جمله میبینیم با اسم گروههای تلگرامی خود، اعلام موجودیت میکند. و با همین اسامی فراخوان به اعتراض داده و نیرو بسیج میکنند. سطحی از همین شکل از کار و سازماندهی اعتراض را قبلا در اعتراضات سراسری معلمان شاهد بودیم و خوشبختانه این شکل از کار هر روز بیشتر دارد در بخش های دیگر کارگری تسری پیدا میکند. این تجربیات را باید دهان به دهان بازگو کرد و به سنتی پایدار در جنبش کارگری و کل جامعه تبدیل کرد. در بستر چنین تحرکی است که میشود تشکلهای توده ای سراسری را شکل داد و به استقبال مبارزات قدرتمند سراسری رفت.

بازنشستگان در تجمعات با شکوه قبلی خود در مرداد، شهریور، مهر و آبان ماه با شعارهای پرشور خود، خواستهایشان را اعلام کردند. افزایش حقوقها به میزان ٤ میلیون تومان، رفع تبعیض ها و همطرازی حقوقها و درمان رایگان و داشتن یک زندگی انسانی، خواستهای فوری بازنشستگان است. آنها در تجمعات پی در پی شان با شعارهایی چون خط فقر ٤ میلیون حقوق ما یک میلیون، حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه، نیاز ما این زمان، معیشت است و درمان، ما همبسته ایم، از وعده ها خسته ایم، سی و هشت سال گذشته، عدالت کجا رفته، ، یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، نوبخت نوبخت استعفا، تبعیض تاکی؟ اعتراض خود را به فقر، تبعیض و نابرابری، اختلاس ها اعلام کردند. و اینها همه خواستهای کل جامعه است. شعارهایی که در اعتراضات بخش های مختلف جامعه فریاد زده میشود و سراسری شده است. از مبارزات بازنشستگان وسیعا حمایت کنیم. اخبار این مبارزات را رسانه ای کنیم.

کارگران بازنشسته کیان تایر تجمع خود را برگزار کردند

از ساعت هشت صبح روز هفتم آذر کارگران بازنشسته کیان تایر بنا بر فراخوان از قبل اعلام شده در مقابل وزارت صنعت دست به تجمعی اعتراضی زدند. اعتراض این کارگران به تعویق پرداخت حق سنوات ایام خدمتشان و خلف وعده های داده شده است. حدود ۴۰۰ کارگر این کارخانه از سال ۹۰ به تدریج بازنشسته شده‌اند و مطابق تعهدی که اعضای هیات حمایت از صنایع در مقام مدیریت موقت کارخانه ایران تایر داده بودند، قرار بود که تا تسویه کامل سنوات ایام خدمت هر ماه ۵۰۰ هزار تومان به آنها پرداخت شود. به گفته کارگران ٥ ماه است که این ٥٠٠ هزار تومان به آنها پرداخت نشده است و هر کدام از آنها بین ٨٠ تا ١٠٠ میلیون تومان در ماه طلبکارند. که حتی با پرداخت ٥٠٠ هزار تومان، تسویه حساب کامل با آنها بیش از یک دهه طول خواهد کشید.  بدنبال اعتراضات اخیر کارگران قرار شده بود که برای پرداخت مطالبات آنان وامی ۱ میلیاردی به کارخانه پرداخت شود. اما اقدامی صورت نگرفته است. در همین رابطه قبل از این کارگران کیان تایر در هفتم آبانماه تجمع داشتند. بنا بر خبرها در تجمع هفتم آذر جلسه ای میان هیات اجرایی در کارخانه برگزار شد که قرار شد نتیجه جلسه به وزارت صنایع اعلام و پس از تصمیم گیری وی نتیجه به کارگران اعلام شود. کارگران نیز قرار گذاشته اند که تا حصول نتیجه به اعتراضاتشان ادامه دهند و هفته آینده نیز تجمعی داشته باشند.

١٩ آذر روز تجمع سراسری بازنشستگان، فرصت مناسبی برای بازنشستگان کیان تایر برای پیگیری خواستهایشان است. ١٩ آذر همچنین فرصت مناسبی برای ٨٥ هزار بازنشسته فولاد است که در ماه اخیر برای پیگیری خواستهایشان چندین تجمع اعتراضی داشته و در تجمعات سراسری تا کنونی بازنشستگان نیز همراه بوده اند.

کارگران نیشکر هفت تپه در تدارک اعتصابی قدرتمند

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه طی بیانیه ای از فراخوان کارگران نیشکر هفت تپه به اعتصاب در روز یازدهم آذر ماه در اعتراض به تعویق پرداخت ٤ ماه دستمزد سال جاری و دو ماه طلب سال ٩٤ و دیگر مطالبتشان خبر داده اند. این بیانیه خبر از این میدهد که بدنبال پیامهایی که در هشتم آذر ماه بین کارگران نیشکر هفت تپه در فضای مجازی رد وو بدل شده است و در پی دروغ پردازی های بی حد و حصر قائم مقام شرکت و وعده های مکرر دروغین مدیریت کارگران به برپایی اعتصاب اخطاری در روز یازدهم آذرماه گرفته اند و از کلیه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعم از رسمی، پیمانی و روزمزد خواسته شده است که ضمن داشتن همبستگی و عدم ترس از تهدیدهای مدیریت در این روز همگی دست از کار کشیده و خواستهایشان را فریاد بزنند. این فراخوان با اعلام اینکه داشتن اتحاد لازمه اصلی جهت گرفتن حقوق معوقه است، به تدارک اعتصابی قدرتمند میروند.

مدیای اجتماعی خود هر روز بیشتر میرود که به ظرف اعمال اراده مستقیم کارگران و تشکلیابی آنها تبدیل شود. استفاده از ابزار مدیای اجتماعی برای تصمیم گیری و متحد شدن حول خواستها، تدارک تجمعات اعتراضی سراسری و اکنون در نیشکر هفت تپه رفتن به پای اعتصابی قدرتمند یک نقطه عطف مهم جنبش کارگری است.

اینرا هم بخوانید

سالگرد انقلاب شکستی دیگر برای حکومت- شهلا دانشفر

یک سال از انقلاب زن زندگی آزادی گذشت. از دو ماه قبل جامعه و جریانات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *