بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران: تمام زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند

خروش زندانی سیاسی آزاد باید گردد را امروز باید در سراسر ایران طنین انداز کرد. جمهوری اسلامی با بگیر و ببند و زندان و شکنجه و کشتار خود را در قدرت نگه داشته است. اما این اسلحه دیگر کارائی ندارد. امروز مردم ایران بپاخاسته اند. حقوق انسانی خود را میخواهند. به هزار زبان اعلام میکنند که “زیر بار ستم نمیکنیم زندگی”. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فی الحال فعالانه در جامعه جریان دارد. خانواده ها و بستگان زندانیان در برابر زندانها تجمع و اعتراض میکنند و آزادی فوری عزیزان خود را که در اعتراضات اخیر دستگیر شده اند طلب میکنند. کارگران و معلمان و دانشجویان میجنگند و تلاش میکنند رهبران و همسنگران خود را از چنگ گرگان حکومتی نجات دهند. مردم هرجا میتوانند دستگیر شدگان را از چنگ ماموران حکومتی نجات میدهند. کارزارهای قدرتمندی برای آزادی زندانیان سیاسی در میان کارگران و معلمان و دانشجویان و بخشهای مختلف مردم در جریان است. در تمام اعتراضات و تجمعات یک شعار مردم آزادی زندانیان سیاسی است.

ابزار زندان و دستگیریها را میتوان و باید از دست حکومت اسلامی گرفت. این یک گام مهم در سرنگونی این حکومت است. جمهوری اسلامی حکومت کهریزک و اوین و شکنجه و کشتار فرزندان مردم در زندانهاست. زندان ابزاری برای به بند کشیدن کل جامعه است. گشودن درب زندانهای دیکتاتوری اسلامی، یک امر فوری و مهم انقلاب مردم ایران است. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد از انقلاب ٥٧ به عنوان شعار زیبای آزادی در قلب مردم ایران حک شده است.  این شعار را باید بار دیگر وسیع تر و عمیق تر و پر طنین تر فریاد بزنیم. همه زندانیان سیاسی فورا باید از شکنجه گاههای حکومت منفور اسلامی آزاد شوند.

انقلاب مردم ایران با سرنگونی حکومت اسلامی، بی تردید فصل نوینی را در تاریخ این کشور خواهد گشود. فرمان انقلاب ایران اینبار این است: “ابراز هرعقیده ای بدون قید و شرط آزاد است. تشکل و تحزب آزاد است. اعتصاب آزاد است. نقد مقدسات آزاد است. تجمع آزاد است. هیچ شخصیت و نهادی از انتقاد مصون نیست”. این فرمان دوره نوینی را نوید میدهد که به تمام دورانهای دیکتاتور سالاری پیشین در تاریخ جامعه ایران پایان میدهد و جامعه ای نمونه وار از نظر آزادی بی قید و شرط سیاسی را پی میریزد.

 

کارگران و مردم ایران!

دنیا دارد اعتراف میکند که انقلاب علیه جمهوری اسلامی برگشت ناپذیر است. میتوانیم با قدرت مبارزات و اعتراضات خود ابزار شکنجه و زندان را از دست این حکومت خارج کنیم.  امروز وقت آنست که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را همه جا پرطنین تر فریاد بزنیم. میتوان و باید همگام با خانواده ها و بستگان زندانیان سیاسی جنبش آزادی زندانیان سیاسی را گسترش داد. حکومت اسلامی در تنگنای سیاسی و اقتصادی و تشتت بالاییها، باید هرچه قدرتمندتر زیر ضرب خروش آزادی زندانیان سیاسی قرار گیرد و عقب رانده شود. میتوانیم عزیزانمان را آزاد کنیم. میتوانیم سرنگونی حکومت اسلامی را با شکستن در زندانها یک گام اساسی تر نزدیک کنیم. میتوانیم شکنجه گران و قاتلین را عقب برانیم. با عزم و تلاش همه ما مردم، انقلاب آتی در ایران با سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران، به دوره زندان و زندانهای سیاسی برای همیشه پایان خواهد داد و آزادی را به قانون غیر قابل تخطی جامعه تبدیل خواهد کرد.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۰ دیماه ۱۳۹۶، ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷

اینرا هم بخوانید

بازنشستگان به برپایی تجمعات سراسری بزرگتر فراخوان دادند

بازشستگان تامین اجتماعی برای ساعت ده صبح روز یازدهم تیرماه به برپایی تجمعات بزرگ سراسری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.