دختر دیگر انقلاب، روی همان سکو. دور انداختن حجاب اسلامی زنجیره ای میشود

این اسم کارزاری است که در اعتراض به حجاب تحمیلی و علیه آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی به پا شده است. کمپینی که پرچم آنرا ویدا موحد با برداشتن حجابش بدست گرفت و به سمبل آزادیخواهی و برابری طلبی تبدیل شد. سمبل انقلابی علیه حجاب تحمیلی و قوانین اسلامی وکل بساط آپارتاید جنسی و سیستم چپاول و جنایت حاکم پایان خواهد داد. امروز ٩ بهمن دختر دیگری در همان محل حجابش را برداشت که تصاویرش فورا رسانه ای شد. این چنین است که دختر خیابان انقلاب تکثیر میشود و جنبش آن به وسعت ایران است. شهلا دانشفر

 

اینرا هم بخوانید

تصویر روز: مادران دادخواه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.