کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: به همت فعالین مدنی و بخشش خانواده مقتول، جمشید فرهادی در سنندج از اعدام نجات پیدا کرد

طیق گزارش رسیده به ما حدود چهار سال قبل در جریان یک نزاع معمولی جوانی به اسم صالح رحیمی جانش را از دست داد. روز دوشنبه گذشته ١٦ آوریل ٢٠١٨ قرار بود جمشید فرهادی به جرم ارتکاب به قتل صالح رحیمی به دار آویخته شود. اما خانواده مقتول در نهایت انسان دوستی طناب دار را از گردن قاتل باز کرده و مانع اعدام جوان دیگری شدند. مادر صالح رحیمی علیرغم اندوه بزرگی که بر قلبش سنگینی میکرد، حاضر نشد شاهد جانباختن جوان دیگری باشد. او اجازه نداد حاکمان آدمکش جمهوری اسلامی در کمال آرامش دست به انسان کشی بزنند و تخم تفرقه و کین را در میان شهروندان بکارند.

بعد از نجات پیدا کردن جمشید فرهادی خانواده او همراه با تعدادی از مردم آزاده و انسان دوست سنندج خانواده مقتول را همراهی کرده و بر مزار صالح رحیمی یاد او را گرامی داشتند.

 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران ضمن تسلیت به خانواده صالح رحیمی به آنها درود میفرستد.

ما همچنین به همه انسانهای آزاده ای که تلاش کردند مانع اعدام دیگری در سنندج بشوند درود میفرستیم. مادر صالح رحیمی با این اقدام خود پیام آور انساندوستی و مهربانی شد. ما و همه مردم آزادیخواه یک بار دیگر با مشاهده این فضای آزادگی و انسان دوستی و قدرتمند شدن جنبش مخالفت با اعدام به مردم آزادیخواه سنندج درود میفرستیم.

زنده و پرتوان باد جنبش علیه اعدام

زنده باد مردم آزادیخواه سنندج

٣١ فروردین ١٣٩٧

٢٠ آوریل ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

خیزشهای مردمی اطلاعیه شماره ۳۰:تظاهرات شبانه در مناطق تهران و دیگر شهرها آغاز شده است

امشب چهارشنبه ۱۳ مهر تظاهرات و اعتراضات شبانه آغاز شده است. در اعتراضات مردمی در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.