دادڰاه مردمى درخواست شما را مورد ملاحظه قرار خواهد داد

”قم بايد مستقل شود؛ مٽل واتيكان‟

اخيرا احمد زادهوش، مدیرجامعه المرتضی، درخواست كرده است كه ”هرچه زودترقم مٽل واتيكان بايد مستقل شود؛ با مرز مشخص پرچم و قانون مستقل تا بتواند رهبر جهان اسلام شود.‟ ايشان همچنين اضافه كرده است كه ”اين اتفاق بنفع جمهورى اسلامى است ولى براى تامين اقتصاد قم بايد چند پروشيمى و پالايشڰاه به قم داده شود.‟

من ميتوانم حدس بزنم كه در آينده نزديكى، دادڰاه مردمى براى محاكمه سران جمهورى اسلامى اين درخواست يكى از سخنڰويان ”تيز هوش‟ جمهورى اسلامى را مورد ملاحظه قرار خواهد داد. اين داده ڰاه احتمالا حكمى مبنى بر ساختن يك بازداشتڰاه بزرڰ در قم، براى بازآموزى آن دسته از سرانجمهوى اسلامى كه خود را تسليم مردم بكنند، صادرخواهد كرد.

از آنجا كه همه سران و دست اندركاران جمهورى اسلامى فرصت و امكان فرار به جاى امن را نخواهند داشت، من به آنها پيشنهاد ميكنم كه قبلا از اينكه دير شود از مقام خود استعفاء دهند و خود را به مردم تصليم كنند.

جليل جليلى

لندن ۱۹ آوريل ۲۰۱۸

اینرا هم بخوانید

بحثى در رابطه با مقوله و مفهوم انقلاب

اخيرا تعدادى از اعضاى حزب كمونيست كارگرى شروع كرده اند به طرح مخالفتهاى خود با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.