اشتباه يا منفعت، نگاهى و نقدى به برخورد ابراهيم عليزاده به ‶برخى احزاب كردى″

 

ابراهیم علیزاده، دبیر اول سازمان کردستان حزب کمونیست ایران-کومەله اخيرا در يك مصاحبه‌ اختصاصی با فرات نیوز به پرسشهایی پاسخ داده است كه من در اينجا نگاهى ميكنم به جواب ايشان به سوال ‶ نظر کومەله در مورد تهدیدها و دخالت‌های آمریکا در ایران چیست؟″
ابراهيم عليزاده ميگويد:
_: ″آمریکا و کشورهای غربی بسیار به رژیم ایران نیاز دارند و همچنین حاضر به تغییر رژیم نیستند. در حالی که هنوز برای آنها مشخص نیست چه دولتی جای آنرا می‌گیرد. خلق ما باید بدانند که علاقه و طرفداری که در میان برخی احزاب کُرد برای آمریکا وجود دارد کاملا یک جانبه است و تابحال آمریکا به طور جدی قصد تغییر رژیم را نداشته است. آنها همیشه خواستار مذاکره با ایران بوده‌اند. گروههایی که خواستار دخالت آمریکا در ایران هستند در اشتباه به سر می‌برند. زیرا آنها به اراده‌ی مردم باور ندارند و بر این باورند که مبارزات مردم به جایی نمی‌رسد. برای همین مدام به مردم القا می‌کنند که در صورت دخالت آمریکا یک پیروزی آسان و بی‌خطر بدست می‌آید. اما این واقعیت ندارد. آمریکا از طریق ایران بسیاری از خواستهای خود در منطقه را به اجرا در‌آورده است، آمریکا فقط خواهان کنترل سرکشیها، زیاده‌خواهی‌ها و عنادهای رژیم ایران است. ما مخالف حمله‌ی خارجی هستیم چون تنها تغییری می‌تواند در خدمت مردم باشد که از داخل و توسط مردم روی دهد″.

١ – ‶علاقه و طرفدارى كه در ميان برخى احزاب كرد در مورد آمريكا وجود دارد″ نه بخاطر توهم آنها مبنى بر اينكه ‶آمريكا به طور جدى قصد تغيير رژيم را″ دارد. نه. آنها ميدانند كه آمريكا قصد تغيير رژيم را ندارد. آنها هم به اندازه ابراهيم عليزاده از سياستهاى آمريكا در منطقه مطلع هستند. آنچه كه آنها را ‶علاقه مند″ به آمريكا و ‶طرفدار″ دخالت آمريكا در ايران ميكند منافع مستقيم انها است و نه توهم شان به اينكه آمريكا به طور جدى قصد تغيير رژيم را دارد يا نه . انها خواهان تغييرات از بالا و بدون دخالت مردم هستند. چون دخالت مردم و سرنگونى رژيم از طريق انقلاب مردم احزاب و جرياناتى مثلا اين ‶علاقمندان به و طرفداران آمريكا″ را بقدرت نخواهد رساند. اگر مردم جمهورى اسلامى را سرنگون كنند اداره جامعه را نيز خود بدست خواهند گرفت و از چنين احزاب و سياستمدارانى دعوت نخواهند كرد تا بيايند و برايشان حكمرانى كنند و مردم را به خانه هايشان بفرستند. اين جريانات اين را بروشنى ميدانند و اميد و علاقه آنها به دخالت آمريكا به همين دليل است.

٢ – ‶اشتباه″ گروه هايى كه خواستار دخالت آمريكا در ايران هستند، نه از اين روست كه ‶آنها به اراده مردم باور ندارند″ و يا ‶بر اين باورند كه مبارزات مردم به جايى نميرسد.″ نه. برعكس ‶ملاحظه كارى″هاى ابراهيم عليزاده، اين گروه ها به قدرت مردم ‶باور″ دارند. ولى نكته اينجاست كه آنها از قدرت مردم ميترسند و نميخواهند اين قدرت به ميدان بيايد. آنها بر اين باورند كه با ادامه يافتن و قدرتمند شدن مبارزات مردم، خود آنها هستند كه ‶به جايى نميرسند‶. و خلاصه اينكه اگر آنها (احزاب طرفدار دخالت آمريكا)، ‶مدام به مردم القا ميكنند كه در صورت دخالت آمريكا يك پيروزى آسان و بى خطر بدست مى آيد″ نه بخاطر باور يا عدم باور آنها به اينكه مبارزات مردم به جايى ميرسد يا نه، بلكه بخاطر منافع مستقيم آنها در اينگونه دخالت ها است. دخالت آمريكا براى رژيم چنج، شانس آنها را براى دست يافتن به نان و نوايى بيشتر ميكند ولى سرنگونى جمهورى اسلامى با قدرت مردم متحد و متشكل، شانس اين احزاب و سياستمداران نان بنرخ روز خور را كور ميكند.

آن احزاب احتياجى به نصيحت هاى ابراهيم عليزاده ندارند. و ابراهيم عليزاده هم بهتر است، بجاى اينكه خود را مشغول نصيحت كردن و گوشزد كردن ‶اشتباهات″ آنها بكند، بفكر تقويت هبستگى خود و سازمان تحت رهبرى خود با احزاب و جرياناتى باشد كه بر قدرتمند شدن انقلاب مردم، به سرنگونى جمهورى اسلامى از طريق انقلاب مردم و افتادن قدرت و اداره جامعه بدست شهروندان پاى فشرده اند و پاى ميفشارند.

جليل جليلى
لندن
١١ آگوست ٢٠١٨

اینرا هم بخوانید

بحثى در رابطه با مقوله و مفهوم انقلاب

اخيرا تعدادى از اعضاى حزب كمونيست كارگرى شروع كرده اند به طرح مخالفتهاى خود با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.