بیست و پنجمین روز تجمع و راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد اهواز, زندانی هفت تپه آزاد باید گردد!

امروز ١٣ آذر کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و پنجمین روز اعتصاب قدرتمند خود در حالیکه در خیابانهای مرکزی شهر مارش رفتند و شعار دادند در مقابل مراکز مختلف دولتی و مسجد جزایری ایستادند و تجمع کردند و با سخنرانی و با شعارهای کوبنده فریاد اعتراضشان را بلند کردند. در این روز کارگران گروه ملی با شعارهای زندانی هفت تپه آزاد باید گردد، زندانی کارگر آزاد باید گردد بر همبستگی خود با کارگران نیشکر هفت تپه تاکید کردند و بر آزادی بازداشت شدگان در آنجا پای فشردند.

در این روز مارش اعتراضی کارگران فولاد اهواز امروز نیر همانند روزهای قبل در خیابانهای شهر در حرکت بود و زنان و دختران جوان در صف جلوی آن  حرکت میکننند. و دست نوشته ها این دختران با شعار فرزند کارگرانیم، کنارتان می مانیم، توجه ها را به خود جلب میکند.

از جمله شعارهای کارگران در این روز عبارتند از”ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو میکنیم”، “ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم میجنگیم”، “نه حاکم، نه دولت ، نیستن به فکر ملت”، “کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه است”، “ننگ ما ، ننگ ما ، صدا و سیمای ما”،

در این روز کریم سیاحی یکی از کارگران معترض گروه ملی در جمع کارگران صحبت کرد و گفت:” ما حقمونو میگیریم ازتون مافیا بدست کارگر نابود خواهد شد. این کارگران گروه ملی دارند تاریخ ساز میشوند. ما حقمون را میگیریم”. بدنبال این سخنان جمعیت بزرگ کارگران با فریاد می ایستیم ،می میریم، حقمون رو میگیریم سخنان او را همراهی کردند.

بدین ترتیب ٤ هزار کارگر گروه ملی با همبستگی بخش های مختلف مردم اهواز و پیامهای حمایتی از سوی معلمان، کارگران، دانشجویان قدرتمند در کنار کارگران نیشکر هفت تپه ایستاده اند و یک خواست فوری آنان آزادی دستگیر شدگان هفت تپه اسماعیل بخشی ، علی نجاتی و سپیده قلیان هستند.

از جمله در این روز جمع زیادی از دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر در تهران، در حمایت از کارگران فولاد اهواز و مطالبات آنها دست به تجمع و اعتراض زدند. دانشجویان شعار می دادند: “توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد . دانشجویان با دست نوشته هایی چون “کارگر، دانشجو آزاد باید گردد”، “مردم در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می برند” بر خواست و اعتراضشان تاکید داشتند. گفتنی است که در برابر این حرکت عده ای از بسیجی های دانشگاه به صحنه آمده تا مانع شکل گیری آن شوند، اما دانشجویان ایستادند و فریاد اعتراضشان را بلند کردند.

همچنین در این روز شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ای در حمایت از مطالبات کارگران و دانشجویان، حمایت خود را از خواستها و مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز از جمله خواست مشارکت کارگران در مدیریت و اداره کارخانه اعلام داشته و در آن سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و بازداشت فعالین کارگری و بطور مشخص اسماعیل بخشی و علی نجاتی را شدیدا محکوم کرده است.

هفت تپه و گروه ملی بعنوان دو سنگر پیشروی های جنبش کارگری و کل جامعه با موجی از همبستگی از سوی کارگران و بخش های مختلف جامعه روبرو شده است که شورانگیز است. صدای اعتراض این کارگران نه فقط در شوش و اهواز بلکه در سطح جامعه طنین انداخته است.امروز صدای اعتراض این کارگران در میان دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و بخش های مختلف مردم فریاد زده میشود. جوانان بسیاری در دانشگاهها با شعار اسماعیلو گرفتن، ما همه بخشی هستیم دارند به جلو می آیند و همه اینها حکایت از این دارد که جنبش انقلابی مردم وارد فاز جدیدی شده است. حزب کمونیست کارگری درود میگوید به همه کسانیکه چنین شورانگیز به میدان آمده و به صف همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی پیوسته اند و بر گسترش و تداوم این حمایت ها و پشتیبانی ها تاکید دارد. اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان باید فورا آزاد شوند.

 

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

١٣ آذر ۱۳٩۷، ٤ دسامبر ۲۰۱۸

 

 

اینرا هم بخوانید

آبادان تسلیت- شمی صلواتی

٭آبادانی که…زمانی بعنوان عروس زیبائ ایران خانم٫زبان‌ زد خاص‌ و عام‌ بود…امروز برای بار سوم، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.