گفتگو با محسن  ابراهیمی: صادق لاریجانی و شکنجه اسماعیل بخشی!

در برنامه نگاه روز تلویزیون کانال جدید

در خبر ها آمده است صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیهجمهوری اسلامی، به دادستان کل کشور دستور داد هیاتی مستقل برای بررسی موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، تشکیل دهد و نتایج بررسی‌های این هیات را منتشر کند. دلایل این پیگیری در چنین سطحی از مسئولین نظام موضوع برنامه نگاه روز است و مهمان برنامه ما، محسن ابراهیمی به پرسش های ما جواب میدهند.

مهمان ما محسن ابراهیمی عزیز هستند و پاسخگو به سئوالات ما در همین رابطه هستند. محسن ابراهیمی سلام و خوشآمدگویی خدمت شما.

محسن ابراهیمی: من هم سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی متشکرم.

آیا این خبر خوشحال کننده ای نیست که رئیس قوه قضاییه یعنی بالاترین مقام قضایی جمهوری اسلامی خواهان رسیدگی به این پرونده شده است؟

محسن ابراهیمی:تا آنجاییکه به اجرای عدالت مربوط استو از این نظر البته این خبر تغییری در وضعیت اسماعیل بخشی و سایر عزیزانی که در زندانها شکنجه میشوند نخواهد داشت. این خیلی روشن است. این سناریو، این نمایشی که اینها شروع کرده اند، رئیس قوه قضاییه به دادستان جمهوری اسلامی دستور میدهد عدالتی را اجرا کند! خیلی جالب است. اینها همه شان جزو ارکان اصلی سیستمی هستند که چهل سال است در ایران شکنجه راه انداخته اند. در نتیجه از این نظر چیزی برای خوشحال شدن نیست. ولی یک چیز فوق العاده خوشحال کننده است و آن هم این است که عزرائیل جمهوری اسلامی مجبور شده  – مجبور شده و این خیلی مهم است –زیر فشار اعتراضات و افشاگریهای قدرتمنمد، وسیع و جهانی بیاید و این دستور را بدهد. این یک عقب نشینی است که جنبش علیه شکنجه بعد از ماجرای اسماعیل بخشی به حکومت اسلامی دارد تحمیل میکند. این کمپین، این جنبش و این برخوردی که الان از طرف رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارد میشود، نشان دهنده این است که حکومت اسلامی به اهدافش نرسید. اهدافش چه ها بودند؟ اهدافش ساکت کردن، مرعوب کردن رهبران کارگری و فعالین کارگری و بالاخره سرکوب جنبش کارگری بود. همه اینها نشان میدهد که اینها نتوانستند با دستگیری اسماعیل بخشی و شکنجه اش به اهداف پلیدشان برسند. دستگیری اسماعیل بخشی و شکنجه اش و بالاخره نامه ای که اسماعیل بخشی نوشت مثل تف سربالایی شد که به ریش صاحبانش برگشت و این یک لطمه دیگری به حکومت اسلامی زد و این خوشحال کننده است.

نگار سرو علیشاهی: لاریجانی می گوید شکنجه از نظر شرعی و قانونی در ایران ممنوع است. آیا این واقعیت حکومت اسلامی است؟ یا بهرحال رژیم می رود که به شکنجه نقطه پایانی بگذارد؟

محسن ابراهیمی: واقعا مسخره است. واقعا آدم نمیداند بخندد یا گریه کند. در ایران شکنجه نیست!؟ البته، وقاحت اینها آنقدر بالاست که همینها گفتند ایران دمکراتترین کشور جهان است! ایران آزادترین کشور جهان است! در ایران همجنسگراوجود ندارد! در ایران فشار و سرکوب وجود ندارد! همینها هستند که همیشه اینها را مطرح میکنند. در هر صورت میخواهم بگویم که این وضعیت جمهوری اسلامی است و همیشه اینطور گفته اند.

محسن ابراهیمی: ببخشید سئوال اصلیتان، آن نکته اصلیش را من فراموش کردم  اگر ممکنه تکرار کنید سئوالتان را.

نگار سرو علیشاهی: لاریجانی می گوید شکنجه از نظر شرعی و قانونی در ایران ممنوع است. میخواستم ببینم که این واقعیت  جمهوری اسلامی است؟ یا اینکه به هرحال می رود که رژیم اسلامی  به شکنجه نقطه پایانی بگذارد؟

محسن ابراهیمی: بله، خیلی نکته مهمی است به نظر من. شکنجه جزو ذاتی حکومت  اسلامی است همچنانکه زندانی کردن، سرکوب و اعدام جزو ذاتی این حکومت هستند. ولی آیا واقعا با این وضعیت، اینها میخواهند به شکنجه پایان بدهند؟

شکنجه (در جمهوری اسلامی) را ما باید پایان بدهیم. مردم باید پایان بدهند. جمهوری اسلامی تا زمانیکه وجود دارد به نحوی بالاخره باید شکنجه داشته باشد. اما میشود در همین عرصه هم با جنبش علیه شکنجه، هر چقدر قدرتمند باشد این جنبش، هر چقدر وسیعتر باشد جنبش علیه شکنجه، خیلی چیزها را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد. در همین زمینه هم، همین جمهوری اسلامی را در مورد یکی از ارکانش میشود به عقب نشینی وادار کرد همچنانکه در مورد سنگسار این کار را کردیم. حکومت اسلامی دوفاکتو عملا سنگسار را کنار گذاشته است. چرا؟ به خاطر جنبش قدرتمند علیه سنگسار. در مورد شکنجه هم چنین کاری کاملا ممکن است. جرقه اش هم زده شده است با این اتفاقی که افتاده، با دستگیری و شکنجه اسماعیل بخشی و نامه خیلی محکمی که نوشته جرقه اش زده شده است. جنبش علیه شکنجه میتواند حکومت اسلامی را قدمها به عقب براند و البته پایان شکنجه در جامعه ایران با پایان خود حیات حکومت اسلامی نهایتا امکانپذیر خواهد بود.

نگار سروعلیشاهی:فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، گفته که موکلش برای تکذیب سخنانش «تحت فشار» قرار گرفته است. برای اینکه فشار بر اسماعیل بخشی خنثی شود چه می توان کرد؟

محسن ابراهیمی: بله فشار آوردند. دارند فشار می آورند. باید همان کاری را کرد که الان حزب کمونیست کارگری ایران، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و خیلی از نیروهای چپ، آزادیخواه، عدالت طلب و انسانهای شریف در ایران و جهان دارند انجام میدهند. باید وسیعتر افشا کرد. هر چقدر در سطح وسیع، در ایران، در منطقه، در جهان، در میان نهادهای طرفدار حقوق انسانها در دنیا وسیعتر این وضعیت جمهوری اسلامی را افشا بکنیم، بشناسانیم و به این معنا هرچقدر در سطح جهان وسیعتر همبستگی جهانی در دفاع از حقوق اسماعیل بخشی، در دفاع از این  رهبر کارگری و برعلیه شکنجه فراهم بشود، همانقدر دست حکومت اسلامی کوتاهتر میشود. حکومت اسلامی فقط زیر فشار سیاسی، فشار اجتماعی، فشار جنبشهای وسیع در جهان میتواند عقب بنشیند. هیچ راه دیگری نیست. باید این کار را در سطح بسیار وسیع انجام داد. باید یک کاری بکنیم که حکومت اسلامی هر کجا در ایران و در جهان میچرخد با موج نفرت و خشم و انزجار به خاطر این تلاشی که علیه اسماعیل بخشی الان دارد انجام میدهد مواجه شود. و این میتواند دست حکومت اسلامی را کوتاه کند.

نگار سروعلیشاهی:‌ و به عنوان سئوال آخر هم، به شهادت ۴۰ سال کارنامه جمهوری اسلامی، صد ها هزار نفر در ایران شکنجه شده اند. علیه رژیم در این زمینه چه می شود کرد؟

محسن ابراهیمی: ببینید دقیقا چهال سال است این حکومت دارد شکنجه میکند؛ چهل سال است دارد این حکومت اعدام میکند؛ چهل سال است دارد زن آزاری میکند در ابعاد بسیار گسترده؛ چهل سال است بدترین وضعیت را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، روانی برای میلیونها انسان تحمیل کرده است و در این چهل سال البته، مخصوصا در سالهای اخیر جنبشهای اعتراضی هم در مقابل همه جلوه های سرکوب و فشار و آزار و خرافات و تلاشهای عقب مانده و جنایتکارانه  حکومت وجود داشته است. مهم این است که این جنبشها قدرتمندتر بشوند. مهم این است که این جنبشها وسیعتر بشوند و نیروی وسیعی در جامعه ایران جذب کنند.

در باره شکنجه هم برای مثال تا  الان جنبش علیه شکنجه به یک جنبش بسیار قدرتمندی تبدیل شده است. جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی به یک جنبش بسیار عظیمی تبدل شده است. جنبش برای رهایی فرهنگی، جنبش برای رهایی زنان، جنبش برای برابری زنان در این جامعه به جنبشهای قدرتمندی تبدیل شده اند. حتی جنبش برای نجات محیط زیست. حکومت اسلامی با انواع و اقسام اعتراضات اجتماعی محاصره شده است.

جنبش کارگری هم آخرینش هست و قدرتمندترینش هست. ما میدانیم که الان در جامعه ایران جنبش کارگری ابعاد بسیار عظیمی گرفته است. و این جنبش هم برای فقط  افزایش حقوق نیست. شعارهایشان، بحثهایشان، درخواستهایشان کاملا نشان  میدهد که این جنبش واقعا حکومت اسلامی و همه جلوه های ارتجاعی این حکومت را دارد به مصاف میکشد. این جنبش بهداشت مجانی برای همه میخواهد. درمان مجانی برای همه میخواهد. آموزش مجانی برای همه میخواهد. این جنبش حرمت و کرامت انسانی میخواهد. این جنبش وسیعی است. این جنبشها باید قدرتمند بشوند و میخواهم تاکید کنم که جنبش علیه شکنجه هم خوشبختانه وارد میدان جنبشها علیه حکومت اسلامی شده است و دارد قدرتمند میشود و باید قدرتمندتر هم بکنیم.

مجموعه این جنبشها هست که زمانی حکومت اسلامی را آنچنان تضعیف خواهد کرد که هیچ راهی جز گورستان تاریخ این حکومت نخواهد داشت. ما باید به همین سیاق جنبشهای عدالت طلبانه خودمان را علیه جمهوری اسلامی قدرتمندتر بکنیم تا بیشتر و بیشتر به لبه پرتگاه این حکومت را برانیم و نهایتا به سرنگونی نزدیک کنیم.

نگار سرورعلیشاهی: محسن ابراهیمی ممنون که وقتتان را به نگاه روز دادید.

محسن ابراهیمی: خیلی متشکرم.

***

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷- ۸ ژانویه ۲۰۱۸

توضیح: این گفتگو عینا از متن شفاهی پیاده شده  و به صورت کتبی در آمده است. ضمنا این گفتگو پیش از اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاس خارجی مجلس اسلامی انجام گرفته است. محسن  ابراهیمی

انترناسیونال 798

اینرا هم بخوانید

تنش میان طالبان و حکومت اسلامی، ناسیونالیسم ایرانی در خدمت جمهوری اسلامی- محسن ابراهیمی

تنش میان طالبان و جمهوری اسلامی که ظاهراًبه‌خاطراجتناب طالبان از دادن حق‌آبه ایران از آب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *