طنین قدرتمند جنبش سرنگونی در دو روز تجمع اعتراضی در استکهلم

در هفته گذشته در رسانه های خبری سفر محمد جواد ظریف به کشورهای اسکاندیناوی منتشر شد: روز دوشنبه 19 اوت به فنلاند و روزهای سه شنبه 20و چهارشنبه 21 اوت به سوئد و روز پنجشنبه 22 اوت به نروژ.

فضای سیاسی استکهلم بسیار ویژه است. فضای سیاسی بسیار بالنده و جریانات، احزاب و سازمانهای سیاسی سرنگونی طلب و کمونیست حضور فعالانه دارند. جنبش سرنگونی و انقلابیگری و رادیکالیسم و کمونیزم در آن دست بالا دارد و حرف اول را میزند.

در هفته گذشته با انتشار خبر سفر ظریف به استکهلم، فضای اعتراضی فعالانه ای علیه جمهوری اسلامی و همچنین علیه مماشات دولت سوئد که میزبان ظریف بود بسرعت شکل گرفت. آماده سازی برای سازمان دادن تجمعات اعتراضی و نیز خبر رسانی و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی اوج گرفت.

حزب کمونیست کارگری و سازمان جوانان کمونیست با رویکرد بایکوت سیاسی جمهوری اسلامی و اینکه مقامات جمهوری اسلامی نباید بتوانندبراحتی در خارج کشور حضور یابند فراخوان به برگزاری تجمع اعتراضی داد و از همه ایرانیان آزاده خواست که به هر شکلی میتوانند علیه جمهوری اسلامی و سفر ظریف و در ادامه به دولت سوئد اعتراض کنند. تجمع اعتراضی روز سه شنبه با حضور اعضا و فعالین حزب کمونیست کارگری و سازمان جوانان کمونیست و شرکت افراد و سازمانها و احزاب دیگر چپ و دیگر جریانات سرنگونی طلب آغاز شد و فضای روبروی پارلمان سوئد یکپارچه اعتراض مردم به جمهوری اسلامی و دولت سوئد بود. با گذشت یکساعت و ادامه آکسیون اعتراضی خبرگزاریهای سوئد شروع به پوشش تجمع اعتراضی روبروی پارلمان سوئد کرده و خبرنگاران مختلفی در محل آکسیون حضور پیدا کردند. پلیس که سعی در عقب راندن و کنترل تظاهرات کنندگان داشت با مقاومت و اعتراض ایرانیان معترض مواجه شد و فعالین حزب کمونیست کارگری با هدایت آکسیون مبنی بر ادامه حضور سیاسی قدرتمندانه در برابر پلیس و پارلمان سوئد چندین ساعت با شعارهای سرنگونی طلبانه و سخنرانی به انگلیسی و سوئدی و فارسی به حضور مقامات جمهوری اسلامی و نسبت به رویکرد دولت اعتراض خود را خستگی ناپذیر نشان دادند. 

روز(دوم) چهارشنبه طبق اعلام قبلی از ساعت ده صبح در محل پارلمان به برپایی آکسیون اعتراضی اقدام کرده و فعالین و اعضا حزب کمونیست کارگری و سازمان جوانان کمونیست  ایرانیان آزاده و دیگر جریانات هم در محل حضور پیدا میکردند. روز دوم با جمعیت بیشتر و کوبندهتر شش ساعت اعتراض به طول انجامید و از بعدازظهر که ظریف در پارلمان سوئد حضور پیدا کرد اعتراضات قدرتمندانه تر پیش برده میشد. رسانه های سوئدی و فارسی زبان هم در محل حضور پیدا کرده و گزارش تهیه میکردند.

در مقابل ساختمان مرکز بین المللی پژوهش صلحهم دیگر جریانات سرنگونی طلب و چپ حضور پیدا کرده و در مقابل محل سخنرانی ظریف و همچنین بر سر راه کاروان وی اعتراض بر پا کردند.

شعارهای اکسیون به زبان انگلیسی، سوئدی و فارسی سرنگونی جمهوری اسلامی، و اینکه حکومت اسلامی، قاتل و سرکوبگر مردم ایران و مشخصا فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، رنگین کمانی ها و بخشهای وسیعی از جامعه است. رو به دولت سوئد این خواست در شعارها مطرح میشد که باید جمهوری اسلامی و مقامات این حکومت را بایکوت کرد و به مجامع بین المللی راه نداد و از مبارزات مردم ایران حمایت و پشتیبانی کرد و نه اینکه دولت سوئد با مماشات با جمهوری اسلامی به مردم ایران و دعوت از مقامات این حکومت به مبارزات و حکم مردم ایران مبنی بر سرنگونی این حکومت پشت کند.

فشار اعتراضات و انعکاس وسیع رسانه ای آن باعث شد که ظریف در فضایی عصبی هنگام سخنرانی در پارلمان سوئد اشاره به معترضین خارج از پارلمان کرده و بگوید اینها دروغگو هستند و ما سرکوبگر! نیستیم و از طرفی دیگر وزیر امور خارجه سوئد تحت فشار اعتراضات و سئوالات خبرنگاران بگوید ما تحت سیاستهای اتحادیه اروپا حرکت میکنیم و در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سئوالاتی مبنی بر نقض حقوق بشر در مقابل ظریف گذاشته ایم.

نکته دیگر فضایی جدید در اعتراضات خارج کشور است که اعتراضات دو روزه در استکهلم بر علیه جمهوری اسلامی و دولت سوئد پیامی مستقیم برای دولتهای غربی دارد و آن اینست که نمیتوانند براحتی میزبان مقامات جمهوری اسلامی باشند و خواسته میلیونها ایرانی در داخل و خارج کشور که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند را نادیده بگیرند.

برای جمهوری اسلامی این سفر هزینه سیاسی سنگینی داشت بطوریکه فضای رسانه ای فارسی زبانان و نیز بین المللی برعلیه جمهوری اسلامی از موضع سرنگونی طلبانه در یک بعد سراسری در رسانه های فارسی زبان و بین المللی موج میزد.

نکته بعدی موج سراسری اعتراضی که در شهر استکهلم بوجود آمد و ما شاهد یک همبستگی سرنگونی طلبانه علیه جمهوری اسلامی بودیم که گامی مهم برای اپوزیسیون است و سنگ بنای حرکتهای قدرتمندانه تری در دوره پیش رو میباشد.

کیان آذر

1 شهریور 1398

23 اوت 2019

انترناسیونال 830

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.